Aktuálně

23. 10. 2007 15:25

Mezinárodní konference na téma "Jak připravit úspěšné předsednictví"

O předpokladech a podmínkách úspěšného předsednictví v Radě EU diskutovali zástupci Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU se svými kolegy z Francie, Irska, Švédska a Německa na konferenci, kterou uspořádalo hnutí ANO pro Evropu ve spolupráci s Úřadem vlády ČR 23.října 2007 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

"Je zapotřebí šířit myšlenky o předsednictví do společnosti. Důležité je rovněž sdílet zkušenosti s jinými zeměmi", uvedl Marek Mora, náměstek vicepremiéra pro evropské záležitosti pana Alexandra Vondry, pod jehož záštitou se setkání konalo.

Konference rozdělená do tří tematických bloků, se zabývala otázkami organizace státní správy při předsednictví, vedením zasedaní Rady a jednotlivých jednání a komunikací s veřejností. Účastníci se shodli, že předsednictví je pro každou členskou zemi nejenom příležitostí prezentovat se ve světě, ale také možností představit své národní zájmy. K tomu je nezbytná srozumitelná a rychlá komunikace s veřejností a médii.

"ČR si uvědomuje, že je důležité zahájit přípravy brzy. To je dobré znamení", uvedl na adresu českých kolegů Hakan Jonsson, švédský tajemník pro evropské záležitosti. Z diskuse dále vyplynulo, že pro úspěšné předsednictví je zapotřebí zapojit do činnosti všechny zainteresované subjekty, a to jak na státní, tak evropské úrovni. Klíčová je intenzivní komunikace s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a ostatními členskými státy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie