Aktuálně

27. 10. 2009 15:37

Ministr Štefan Füle zastupoval před Ústavním soudem Vládu ČR ve věci přezkumu Lisabonské smlouvy

Praha, 27. října 2009 –  Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle dnes seznámil Ústavní soud se stanoviskem vlády ČR k návrhu skupiny senátorů na přezkoumání Lisabonské smlouvy. Vláda věří, že nynější, již druhé, rozhodnutí Ústavního soudu o této smlouvě odstraní poslední pochybnosti o jejím souladu s ústavním pořádkem České republiky, a zmizí tak překážky, které brání úspěšnému dokončení její ratifikace. 

Ministr nicméně zdůraznil potřebu přijmout do budoucna jasná procedurální pravidla při přezkumu podobných mnohostranných mezinárodních smluv tak,  aby opakovaná podání či doplnění smluv nemohla být zneužita k čistě obstrukčním účelům.

Postoj vlády k ratifikaci je od samého počátku konzistentní a vláda smlouvu považuje za slučitelnou s ústavním pořádkem České republiky. Již v řízení v loňském roce vláda uvedla celou řadu argumentů, které možné pochyby o ústavní konformitě některých ustanovení smlouvy vyvracely,  a ani nynější argumenty navrhovatelů nepovažuje za dostatečně přesvědčivé.  Vláda spatřuje návrh senátorů  zčásti za neopodstatněný a  zčásti za nezpůsobilý k projednání před Ústavním soudem.

Vláda se prostřednictvím ministra pro evropské záležitosti  vyjádřila i k doplnění návrhu, který senátoři Ústavnímu soudu zaslali 16. října 2009, a jenž se zaměřuje na tři okruhy otázek: způsob vymezení pravomocí Unie, trestní pravomoci Unie a implicitní vnější pravomoci Unie. Vláda považuje rovněž všechny návrhy obsažené v tomto doplnění za neopodstatněné.

Ministr před Ústavním soudem reagoval i na písemné vyjádření prezidenta republiky. Zdůraznil, že na rozdíl od prezidenta považuje loňské rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy za klíčové. Soud v něm odpověděl na naprostou většinu sporných otázek, a to i těch, které nyní znovu předkládají navrhovatelé, případně prezident republiky. Ministr  se vyjádřil k pěti otázkám prezidenta republiky předloženým při loňském projednávání Lisabonské smlouvy. Tlumočil názor vlády, že zde nastíněné problémy nevedou ke zpochybnění ústavní konformity Lisabonské smlouvy.

Závěrem ministr zopakoval přesvědčení vlády, že Lisabonská smlouva je jako celek i ve svých jednotlivých částech v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Celý text projevu je zveřejněn na webové stránce Úřadu vlády ČR: /cz/evropske-zalezitosti/aktualne/projev-ministra-stefana-fuleho--63524/.

Kontakt:

Marie Faturová, tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti

e-mail:faturova.marie@vlada.cz, +420 725 845 697

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie