Aktuálně

16. 10. 2018 17:12

Ministři pro Evropu jednali v Lucemburku o přípravě Evropské rady, právním státu v Polsku a situaci v Maďarsku

V úterý 16. října proběhlo v Lucemburku zasedání ministrů pro evropské záležitosti v rámci Rady pro obecné záležitosti (GAC). Ministři diskutovali o přípravě říjnové Evropské rady a vyslechli prezentace týkající se stavu právního státu v Polsku a situace v Maďarsku. Během pracovního oběda pak diskutovali o víceletém finančním rámci na léta 2021-2027. Českou delegaci vedl státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař (na snímku vlevo).

Rada GAC se věnovala přípravě nadcházejícího zasedání Evropské rady. Ministři projednali druhý návrh závěrů Evropské rady, který se věnuje zejm. tématům migrace, vnější bezpečnosti a vnějších vztahů. „Podporujeme ucelený přístup s důrazem na spolupráci se třetími zeměmi, boj proti pašerákům, zlepšení návratové politiky a stejně tak ochranu vnějších hranic EU,“ řekl  na téma migrace státní tajemník Aleš Chmelař.

Během pracovního oběda, a následně též v rámci plenárního zasedání, diskutovali ministři o víceletém finančním rámci na léta 2021 – 2027. Pro ČR je v této diskusi klíčové zajištění odpovídajících prostředků pro ČR na kohezní politiku a na společnou zemědělskou politiku a prosazení efektivních podmínek pro jejich implementaci. Státní tajemník Chmelař v diskusi o rozpočtu rovněž podotknul, že: „Česká republika je připravena podpořit navýšení prostředků oproti současnému rozpočtu na financování nových priorit, nesmí se tak však stát na úkor koheze a společné zemědělské politiky.“

Ministři projednali rovněž aktuální stav právního státu a prováděné justiční reformy v Polsku v souvislosti s řízením dle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU. Komise vyjádřila znepokojení nad kroky polské vlády, zejm. v otázce zrychleného jmenování nových soudců Nejvyššího soudu. Rada se otázce právního státu v Polsku bude znovu věnovat. V budoucnu by mělo proběhnout v pořadí třetí slyšení Polska.

V rozpravě o hodnotách Unie došlo k výměně názorů na další postup poté, co Rada obdržela odůvodněné stanovisko Evropského parlamentu dle čl. 7, které se týká stavu právního státu v Maďarsku. Diskuse se vedla zejm. o zapojení EP v rámci dalšího postupu, a stejně tak o roli EK. Rada nyní očekává písemnou reakci Maďarska ke stanovisku EP a faktický přehled Evropské komise o probíhajících řízeních o porušení Smluv vedených proti Maďarsku. Rada GAC se i k této problematice znovu vrátí v budoucnu.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie