Aktuálně

27. 10. 2017 13:41

Na Úřadu vlády proběhla diskuse k realizaci Národního programu reforem za rok 2017

Kulatému stolu předsedal státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař.
Kulatému stolu předsedal státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař.
Ve středu 25. října se na Úřadu vlády sešli zástupci sociálních a hospodářských partnerů spolu s představiteli státní správy a zástupci Evropské komise, aby v rámci kulatého stolu debatovali o plnění Národního programu reforem 2017 (NPR). Zpráva o realizaci NPR 2017 uzavírá každoroční cyklus tzv. evropského semestru tedy koordinace hospodářských politik států EU.

Zpráva o realizaci NPR 2017 je příležitostí k reflexi plnění klíčových opatření legislativní i nelegislativní povahy. Všichni přítomní se shodli, že mimořádně pozitivního makroekonomického kontextu je třeba využít k zintenzivnění snah při provádění reforem.

Během roku 2017 byla současnou vládou dokončena řada opatření jako například schválení novelizace stavebního a insolvenčního zákona, zefektivnění výběru daní díky zavedení EET a řada dalších. Pokroku bylo dosaženo i u celé řady strukturálních problémů, se kterými se ČR dlouhodobě potýká. Vláda usilovala například o zlepšení podmínek na trhu práce pro ženy s dětmi, mimo jiné prostřednictvím podpory dětských skupin a mikrojeslí. Účastníci kulatého stolu ocenili také zvyšující se podporu aplikovaného výzkumu.

Naopak kritizována byla zejména administrativní zátěž podnikatelů a obcí, která je (i přes úsilí vlády o její snížení) hospodářskými a sociálními partnery stále vnímána jako nadměrná.

Samotná Zpráva o realizaci NPR bude nyní v návaznosti na výsledky kulatého stolu dopracována a předložena vládě ČR ke schválení koncem měsíce listopadu.

ČR každoročně Zprávu postupuje Evropské komisi. V listopadu se uskuteční také bilaterální schůzky mezi českou státní správou a úředníky Evropské komise Obojí posléze tvoří základ budoucích hodnocení ČR ze strany Evropské komise, ať už v rámci hodnocení pokroku ve Zprávě o ČR (Country report), či při formulaci doporučení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie