Aktuálně

23. 2. 2021 22:45

Výzkum nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Analýza dává přehled o různých scénářích předsednictví členských států EU v Radě EU, přehledné shrnutí jejich fungování dle zvoleného koordinačního mechanismu a dává doporučení pro CZ PRES.

Úřad vlády je v souvislosti s přípravami na nadcházející předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES 2022) příjemcem výsledků výzkumného projektu s názvem „Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022“. Ten byl zrealizován v rámci programu veřejných zakázek BETA2 Technologické agentury ČR řešitelským týmem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Výzkumníci zpracovali obsáhlou výzkumnou zprávu, manažerské shrnutí i  prezentaci výstupů, které zveřejňujeme v plném rozsahu.

Výzkumná zpráva je členěna do tří kapitol. Úvodní kapitola přináší teoretický vhled do problematiky a představuje rámec výzkumu. Ve druhé kapitole jsou obsaženy informačně bohaté případové studie jednotlivých zkoumaných předsednictví doplněné o SWOT analýzy. Závěrečná kapitola je završením a shrnutím celého výzkumu a přináší zejména formulaci konkrétních doporučení pro realizaci CZ PRES 2022. Výzkumná zpráva čerpá z provedených polostrukturovaných rozhovorů s aktéry jednotlivých předsednictví, kteří poskytli řešitelskému týmu cenné praktické informace.

Přidaná hodnota výzkumné zprávy spočívá především ve vymezení různých scénářů předsednictví (tzv. logistické, solidní, ambiciózní), jejich velmi přehledném shrnutí v návaznosti na volbu koordinačního mechanismu a již zmíněná doporučení, co a jak podniknout při přípravách a v průběhu CZ PRES 2022. Zároveň není opomenuta ani problematika rozpočtu, personálního posílení či sponzoringu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Další informace:

=> V databázi STARFOS

=> Na webu Vysoké školy ekonomické v Praze

 

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie