Aktuálně

11. 12. 2014 16:13

Poslední letošní Národní konvent se věnoval kohezní politice

Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková a státní tajemník Tomáš Prouza.
Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková a státní tajemník Tomáš Prouza.
Národní konvent o EU zorganizoval poslední letošní kulatý stůl s názvem Kohezní politika v novém programovém období – zkušenosti a výzvy. Debata se uskutečnila ve čtvrtek 11. prosince 2014 a soustředila se na řešení konkrétních problémů nastavení kohezní politiky na národní úrovni, zvýšení kvality projektů, jejich dopadů a efektivity nebo na zjednodušení administrativní zátěže.

Cílem setkání bylo rozvinout debatu o problémech kohezní politiky, možnostech zlepšení jejího fungování a čerpání prostředků z evropských a investičních fondů v novém programovém období 2014–2020. Jednání bylo organizováno ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a nezávislým Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM.

Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy je koheze navýsost důležitým tématem: „Jde o disciplínu, ve které jsme v minulém programovém období bohužel příliš nevynikali, to se nyní musí změnit. Se zástupci resortů, Parlamentu, europoslanců a neziskovek jsme se shodli na tom, jak je důležité zrovna v této oblasti snižovat administrativní zátěž. Soustředí se na to i ministerstvo pro místní rozvoj, které pracuje na plné elektronizaci agendy.” Tomáš Prouza dále dodal, že z minulého období pro nás plyne i další úkol, a to naučit se vedle zdrojů kohezní politiky efektivně využívat i komunitární programy, u kterých je třeba obstát v konkurenci dalších členských států.

Kulatý stůl byl vyústěním několikatýdenních příprav, které zahrnovaly mimo jiné vytvoření odborné pracovní skupiny a vypracování podkladového dokumentu. Materiály sloužily jako základní východisko pro jednání. Zainteresované subjekty měly možnost připojovat k dokumentu svá stanoviska. Všechny komentáře byly obsahem jednání a promítly se do programu debaty.

Přibližně týden po kulatém stole bude zde na oficiálním webu konventu zveřejněno doporučení, které bude následně prezentováno na Výboru pro EU a na jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro EU.

Kulatý stůl je posledním letošním jednáním o aktuálních evropských otázkách, které Národní konvent o EU zastřešuje. V organizaci kulatých stolů bude konvent pokračovat příští rok, kdy se zaměří například na téma energetické bezpečnosti, digitální agendy, vzdělávání anebo na postoj České republiky k euru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie