Aktuálně

9. 10. 2020 15:00

Poziční dokument států Digital 9+ k regulaci v oblasti umělé inteligence

Česká republika se spolu s dalšími 13 státy připojila k pozičnímu dokumentu k tématu zamýšlené regulace v oblasti umělé inteligence na evropské úrovni. Iniciativa s názvem Innovative and Trustworthy AI: Two Sides of the Same Coin“ vznikla v rámci skupiny států tzv. Digital 9+ a reaguje na záměr Evropské komise k budoucí regulaci v oblasti představený v Bílé knize o umělé inteligenci z února 2020.

Státy EU v dokumentu vyjadřují podporu přístupu k regulaci v oblasti umělé inteligence založenému na posouzení rizika, důvěře v umělou inteligenci a zaměření na člověka, který půjde ruku v ruce s inovacemi, ekonomickým růstem a evropskou konkurenceschopností. K tomu je třeba vytvořit jednotný trh pro umělou inteligenci, jenž bude přívětivý k inovacím a bude podporovat harmonizaci a vzájemné uznávání. V dokumentu státy podporují samoregulaci a dobrovolná opatření jako dobrovolné označování a standardizaci, což umožní firmám inovovat bez zbytečné zátěže.

Dle dokumentu je třeba důsledně posoudit současnou legislativu a nalézt mezery, které bude třeba případně vyplnit. Dále je třeba pečlivě rozlišovat mezi vysoce a nízko rizikovými aplikacemi umělé inteligence a vytvořit přístup, na základě kterého budeme mezi aplikacemi rozlišovat včetně potenciálního dopadu a pravděpodobnosti rizika. Zařazení mezi vysoce rizikové aplikace by mělo být spíše výjimečné.


Digital 9+ je skupina států, které se profilují jako průkopníci v digitální oblasti a aktivně reagují na chystané iniciativy EU v této oblasti. Česká republika je v rámci této skupiny tzv. přidruženým členem, kterého skupina na svá jednání pravidelně zve a aktivně se zapojuje do dění v této skupině.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie