Aktuálně

11. 12. 2012 10:01

Pracovní tým tripartity projednal přípravu prosincového jednání Evropské rady

Dne 10. prosince 2012 proběhlo další z pravidelných jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro EU věnované problematice Evropské rady.

Úvodem byla pracovnímu týmu poskytnuta informace o průběhu a výsledcích jednání Evropské rady ve dnech 18. a 19. listopadu 2012, jejímž jediným tématem byl budoucí víceletý finanční rámec Evropské unie pro roky 2014-2020.

Ve druhé části jednání zazněla informace o přípravě nadcházejícího zasedání Evropské rady. Summit hlav států a vlád, který proběhne v Bruselu ve dnech 13. a 14. prosince 2012, se bude věnovat tématu hospodářské politiky a balíku dalších otázek, zahrnujícímu problematiku bezpečnostní a obranné politiky, rozšíření EU a zahraniční politiky.

Hlavním tématem Evropské rady bude hospodářská politika, přičemž lze očekávat stručnou rozpravu k Roční analýze růstu pro rok 2013, která předznamená akcenty pro provádění Evropského semestru v roce 2013, a také krátkou výměnu názorů na dokončování vnitřního trhu Unie. Klíčovou však bude otázka prohloubení hospodářské a měnové unie spojená se současnou obtížnou situací eurozóny. Podkladem pro rozpravu bude mimo jiné tzv. Zpráva čtyř předsedů „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“.

Na závěr jednání pracovního týmu byla rovněž poskytnuta stručná informace o harmonogramu přípravy Národního programu reforem ČR pro rok 2013.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie