Aktuálně

1. 11. 2022 10:16

Předsednická konference k řešení energetické chudoby v EU

Předsednická konference k řešení energetické chudoby v EU

Dne 24. října 2022 proběhla v prostorách Kongresového centra Praha konference v rámci předsednictví ČR v Radě EU s názvem Řešení energetické chudoby: Přístup EU a sdílení osvědčených postupů. Konferenci organizoval Úřad vlády ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zúčastnili se jí představitelé ministerstev členských států EU, evropských institucí, neziskového sektoru či soukromé a akademické sféry. Cílem této konference bylo posílit dialog o možných řešeních energetické chudoby na celoevropské úrovni.

Předsednickou konferenci zahájil náměstek ministra pro evropské záležitosti Marek Havrda, který v úvodním projevu poukázal na problémy evropských domácností spojené s rostoucími cenami energií i potravin v souvislosti s válkou na Ukrajině. V této souvislosti připomněl konsenzus členských států ohledně řešení energetické chudoby, ke kterému došlo v rámci českého předsednictví v Radě EU. Dále poukázal na potřebu snížení dopadů energetické krize na evropské domácnosti a závislosti na importu fosilních paliv z Ruska. V této souvislosti pak hrají významnou roli mj. investice do opatření na úspory enegií a budování infrastruktury pro obnovitelné zdroje.

V rámci této předsednické konference proběhly následně dva dopolední diskusní panely na vysoké úrovni a dva odpolední expertní panely. Mezi panelisty konference tak vystoupil například náměstek pro Sekci energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla, náměstkyně pro řízení Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí Martina Štěpánková, generální ředitel pro zaměstnanost, sociální záležitosti a začleňování Evropské komise Joost Korte či profesor Stefan Bouzarovski z University of Manchester.

V rámci panelové diskuse byly zdůrazněny potřeby zaměřit se na zranitelné skupiny obyvatelstva, mezi které patří zejména matky samoživitelky a starší ženy, či potřeby investic do energetické úspornosti budov a zlepšení informovanosti obyvatel o nástrojích, v rámci kterých je možné čerpat finanční podporu na tyto investice.

Reportáže z jednotlivých panelů konference si můžete přečíst zde.

 Předsednická konference k řešení energetické chudoby v EU Předsednická konference k řešení energetické chudoby v EU

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie