Aktuálně

23. 11. 2015 15:07

Priority ČR v agendě vnitřního trhu 2015-2020

Výbor pro EU na vládní úrovni projednal a schválil dne 20. listopadu 2015 strategický materiál „Priority ČR v agendě vnitřního trhu 2015-2020“ společně s rámcovou pozicí ke strategii Komise pro vnitřní trh se zbožím a službami „Modernizace jednotného trhu: více příležitostí pro občany a podniky“.

Materiál Priority ČR v agendě vnitřního trhu 2015-2020, který společně předložili a ministr průmyslu obchodu Jan Mládek a předseda vlády Bohuslav Sobotka, se opírá o Sektorovou analýzu komparativních výhod ČR k návrhům v oblasti vnitřního trhu vypracovanou Úřadem vlády. Vnitřní trh, jeho prohlubování a efektivní fungování patří mezi čelní a dlouhodobé strategické priority ČR v EU.

ČR vnímá vnitřní trh jako základní nástroj pro podporu hospodářského oživení, posilování konkurenceschopnosti české i evropské ekonomiky a pro růst či tvorbu nových pracovních míst. Vláda ČR proto usiluje o vytvoření co nejpříznivějšího prostředí pro podnikatele a občany, bez zbytečných administrativních překážek a byrokratické zátěže. Z toho důvodu uvedený materiál nejen vyzdvihuje priority ČR v jednotlivých oblastech vnitřního trhu, ale také obsahuje přehled hlavních „domácích“ úkolů, které mají být splněny do konce roku 2020.

ČR obecně vítá celistvý přístup Komise k problematice vnitřního trhu ve sdělení „Modernizace jednotného trhu: více příležitostí pro občany a podniky“ a očekává vysokou míru ambice konkrétních návrhů, které hodlá navrhnout v příštích dvou letech. ČR bude společně s partnerskými členskými státy usilovat o to, aby tyto návrhy skutečně vedly ke zlepšení a prohloubení vnitřního trhu EU.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie