Aktuálně

22. 6. 2021 7:08

Rada EU schválila letošní doporučení pro ČR

Rada EU ve formátu ministrů financí (ECOFIN) dne 18. června přijala specifická doporučení pro jednotlivé členské státy EU včetně ČR. Aktualizovaná doporučení jsou přijímána každoročně v rámci cyklu koordinace hospodářských politik EU (tzv. evropský semestr). Letošní ročník evropského semestru byl upraven v reakci na dopady pandemie COVID-19. Tedy tak, aby mohl sloužit na pro spuštění nového Nástroje pro oživení a odolnost.

Letošní doporučení jsou navázána pouze na letošní Konvergenční program, nikoli také na Národní program reforem, jak bylo běžné v předchozích letech. Stejná doporučení jako ČR letos obdrželo i dalších 15 členských států EU. V případě zbývajících členských států byla akcentována zejména potřeba provádět obezřetnou fiskální politiku a udržovat dohled nad růstem běžných výdajů státu.

Doporučení pro ČR na nadcházejících 12 měsíců:

Doporučení č. 1

V roce 2022 udržovat podpůrnou fiskální politiku, včetně impulsu poskytnutého Nástrojem pro oživení a odolnost, a zachovat investice financované z vnitrostátních zdrojů.

Doporučení č. 2

Pokud to ekonomické podmínky dovolí, provádět fiskální politiku zaměřenou na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a zajištění fiskální udržitelnosti ve střednědobém horizontu. Současně zvýšit investice s cílem posílit růstový potenciál.

Doporučení č. 3

Věnovat zvláštní pozornost skladbě veřejných financí na příjmové i výdajové straně rozpočtu a kvalitě rozpočtových opatření, aby se zajistilo udržitelné a inkluzivní oživení. Upřednostňovat udržitelné investice podporující růst, zejména investice podporující zelenou a digitální transformaci. Upřednostňovat fiskální strukturální reformy, které pomohou zajistit financování priorit veřejné politiky a přispějí k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, mimo jiné posílením, kde je to relevantní, zdravotnických systémů a systémů sociální ochrany tak, aby se vztahovaly na všechny a byly přiměřené a udržitelné.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie