Aktuálně

19. 11. 2019 18:03

Rada GAC k rozpočtu EU, k přípravě prosincové Evropské rady i k rozšíření

V úterý 19. listopadu 2019 proběhla v Bruselu Rada pro obecné záležitosti, která se věnovala zejména aktuálnímu stavu vyjednávání o rozpočtu víceletého finančního rámce na léta 2021-2027 a přípravě zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019. Ministři a státní tajemníci dále hovořili o posílení dodržování zásad právního státu v rámci Unie, o legislativním plánování a interinstitucionální spolupráci a v neposlední řadě též o rozšíření EU a o procesu stabilizace a přidružení. Českou delegaci vedla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

Finské předsednictví informovalo o dalším postupu ve vyjednávání víceletého finančního rámce na léta 2021-2027. Cílem předsednictví je připravit pro prosincovou diskusi lídrů dokument, který by již obsahoval konkrétní čísla a mohl by sloužit jako podklad pro jednání.

Dalším bodem jednání byla příprava nadcházejícího zasedání Evropské rady. Předmětem diskuse byl návrh agendy jednání, který zahrnuje již zmíněné téma víceletého rozpočtu EU a také klimatickou politiku.

„Česká republika je připravena se podílet na celosvětovém úsilí, upozorňuje však na to, že náklady na tranzici budou značné a dlouhodobé. Jasně je třeba říci, že je nelze financovat na úkor politiky soudržnosti, jejímž primárním cílem je ekonomická konvergence. Zohlednit bude třeba výchozí podmínky jednotlivých členských států a respektovat bude třeba i právo na volbu energetického mixu,“ řekla státní tajemnice Milena Hrdinková.

V části jednání věnované posílení dodržování zásad právního státu nejprve ředitel Agentury EU pro základní práva představil její činnost. Ve druhé části debaty se ministři věnovali vyhodnocení dialogu o právním státu. Rada se pokusila následně o dosažení konsensu nad zněním závěrů Rady, nicméně vzhledem k nesouhlasu dvou členských zemí nebylo možné je přijmout. Došlo tak k přijetí závěrů předsednictví. Dosavadní dialog o právním státu bude upraven do podoby každoročního hodnocení stavu právního státu ve všech členských státech EU. Současně se čeká na kroky nové Komise i na to, jak bude vypadat její hodnotící zpráva o stavu právního státu, která má počínaje létem 2020 vycházet každoročně.

V debatě o rozšíření EU si členské státy vyměnily názory na další postup. ČR zde vyslovila své zklamání z toho, že navzdory opakovaným doporučením ze strany Evropské komise nebyla zahájena přístupová jednání se Severní Makedonií a s Albánií. Státní tajemnice Hrdinková zároveň vyjádřila naději, že k pozitivnímu rozhodnutí dojde ještě před květnovým summitem EU se zeměmi západního Balkánu v Záhřebu.

V rámci pracovního oběda proběhla debata o prioritách nové Evropské komise  a o spolupráci evropských institucí v novém institucionálním cyklu. Nová Evropská komise by podle státní tajemnice „měla zejména začít pracovat na prohloubení vnitřního trhu, což je jedna z hlavních priorit České republiky a také je to oblast, kde stále existuje značný prostor pro významné zlepšení“.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie