Aktuálně

2. 7. 2018 13:02

Rakousko přebralo předsednictví v Radě EU

V druhé polovině roku 2018 bude Radě EU předsedat Rakousko. Pro účely svého předsednictví rakouská vláda schválila program, jenž definuje hlavní prioritní oblasti a témata, ve kterých chce do konce roku učinit pokrok.

Jako ústřední motto svého předsednictví si Rakousko zvolilo heslo „Evropa, která chrání“ (Europe that protects). Hodlá tak posílit důvěru obyvatel v Unii jako garanta míru a bezpečnosti v současné Evropě.

Pro své předsednictví Rakousko formulovalo tři hlavní priority:

1) Bezpečnost a boj proti nelegální migraci. Rakouské předsednictví se zaměří na zajištění společného přístupu k boji proti nelegální migraci a zajištění schopnosti EU jednat. Bude proto usilovat o dokončení reformy Společného evropského azylového systému a posílení agentury pro ochranu vnějších hranic Frontex. Vedle toho bude dál pokračovat v úzké spolupráci se třetími zeměmi původu a transitu migrace, a to jednak v zájmu ochrany jejich obyvatel, ještě před jejich vstupem na území EU, a také v zájmu zajištění efektivního fungování návratové politiky.

2) Zajištění prosperity a konkurenceschopnosti prostřednictvím digitalizace. V zájmu zajištění prosperity a konkurenceschopnosti EU bude předsednictví klást důraz na dokončení Jednotného digitálního trhu, modernizaci veřejné správy a renovaci průmyslové politiky. Chce tak zajistit co nejlepší podmínky pro digitální obchodní modely a služby, pro které jsou klíčové především vyvážený regulatorní rámec a pokroky v inovacích a digitalizaci.

3) Stabilita v evropském sousedství. Rakousko se zaměří na podporu dobrých vztahů mezi EU a jejím nejbližším sousedstvím. Region západního Balkánu a jihovýchodní Evropy považuje za klíčový z hlediska zajištění bezpečnosti a ekonomické prosperity EU. ČR s volbou a zaměřením jednotlivých priorit rakouského předsednictví v obecné rovině souhlasí. ČR dlouhodobě podporuje zajištění fungující azylové a migrační politiky EU, která by se zaměřovala zejména na její vnější aspekty, jako jsou cílené programy na podporu třetích zemí, boj proti pašerákům, navýšení návratů, ochrana vnějších hranic. ČR dlouhodobě podporuje ambiciózní naplňování Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, v budování jednotného digitálního trhu vidí velký ekonomický i společenský potenciál. Podpora politiky rozšíření a především členství zemí západního Balkánu v EU je pevnou součástí české zahraniční a evropské politiky. ČR proto velmi vítá, že Rakousko zařadilo region západního Balkánu mezi své hlavní priority.

Více informací najdete na webových stránkách rakouského předsednictví.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie