Aktuálně

11. 10. 2013 13:35

Realizace Národního programu reforem v roce 2013 a nadcházející Evropský semestr

Dne 11. října 2013 proběhl v Hrzánském paláci kulatý stůl k tématu realizace Národního programu reforem v roce 2013 a k přípravě nadcházejícího Evropského semestru koordinace hospodářských politik.

Diskuse se zaměřila především na propad konkurenceschopnosti ČR a problémy spojené s implementací jednotlivých opatření. Podkladem pro jednání se stal materiál, který obsahuje reakci na doporučení Rady pro ČR pro rok 2013 a stav plnění opatření Národního programu reforem ČR za rok 2013. Z pohledu implementace opatření patrně dojde k časovému skluzu v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a nedokončení legislativní procedury u některých předloh.

Účastníci setkání se shodli na potřebě posílení stability státní správy, zejména přijetím zákona o státních úřednících, kterým je podmíněno čerpání prostředků EU. Z pohledu sociálních a hospodářských partnerů je důležité, aby striktní fiskální politika neoslabovala hospodářský růst. Partneři ocenili rostoucí význam Národního programu reforem, který je nyní dokumentem zastřešujícím dílčí reformní úsilí. V tomto ohledu by se Národní program reforem mohl v budoucnu stát ústředním materiálem směřování hospodářské politiky ČR nejen na národní úrovni, ale také v kontextu EU. Diskutovalo se rovněž téma daňového systému, veřejných zakázek, čerpání fondů EU, penzijní reformy, politiky zaměstnanosti, podpory vědy a výzkumu.

Sociální a hospodářští partneři ocenili systematický přístup vlády ke konzultacím nejen u Národního programu reforem, ale také v rámci dílčích oblastí v gesci jednotlivých resortů. Během jednání ze strany účastníků zaznělo, že pro úspěšné provádění reforem je stěžejní především role premiéra, který by měl dohlížet na plnění reformních opatření jednotlivými ministerstvy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie