Aktuálně

11. 4. 2013 8:14

Tripartita projednala Národní program reforem na rok 2013

Národní program reforem České republiky pro rok 2013 (NPR) byl dne 9. dubna projednán během mimořádné plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), která ho vzala na vědomí. Diskuse zakončila sérii formálních a neformálních konzultací, které byly od prosince 2012 koordinovány Úřadem vlády a jejichž cílem bylo zahrnout do přípravy NPR všechny relevantní aktéry na národní úrovni. Zástupci sociálních a hospodářských partnerů ocenili Úřad vlády za transparentní proces přípravy projednávaného materiálu i za rozsah zohledněných připomínek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie