Aktuálně

18. 6. 2021 22:43

Úřad vlády ČR vydal ex-post analýzu plnění národních cílů Strategie Evropa 2020

ČR byla v plnění národních cílů strategie Evropa 2020 celkově úspěšná. Většinu národních cílů se podařilo naplnit, v některých případech i výrazně dříve před rokem 2020, či s relativně velkou rezervou.

Podrobnější informace jsou dostupné v analýze, kterou vypracoval Úřad vlády ve spolupráci s gesčně příslušnými ministerstvy. Analýza poskytuje vyhodnocení založené na datech a komentovaných grafech týkajících se plnění jednotlivých národních cílů a zároveň obsahuje i srovnání s ostatními členskými státy. Ke každé z pěti oblastí je vždy uveden komentovaný přehled národních cílů, které si jednotlivé členské státy stanovily, a také informaci o (ne)plnění těchto cílů. 

Více o informací se dozvíte na stránce ke strategii Evropa 2020 nebo o jejím plnění na podstránce SE 2020 a ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie