Aktuálně

14. 3. 2018 19:09

Úřad vlády pořádá tradiční sérii diskusí k Národnímu programu reforem

Jednání k Národnímu programu reforem 2018.
Jednání k Národnímu programu reforem 2018.
Tento týden se na Úřadu vlády setkávají zástupci sociálních a hospodářských partnerů s představiteli státní správy, Evropské komise a dalších aktérů, aby debatovali o návrhu Národního programu reforem na rok 2018.

Národní program reforem (NPR) je součástí mechanismu každoroční koordinace hospodářských politik členských států EU a Evropské komise - tzv. evropského semestru.

První kulatý stůl se zabýval celkovým hospodářským výhledem, fiskální a daňovou politikou vlády a aktuálním vývojem na trhu s bydlením. Následný kulatý stůl se věnoval trhu práce, sociální politice, vzdělávání a pracovní migraci. Poslední diskuze je zaměřena na podnikatelské prostředí, veřejnou správu a sektorové politiky (např. věda, vývoj a inovace, doprava, energetika a životní prostředí).

Odborové organizace byly na diskusích zastoupeny předsedou ČMKOS Josefem Středulou, zaměstnavatelské organizace  ředitelem Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslavem Čížkem a ředitelem Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislavem Minčičem. Státní správu reprezentoval Aleš Chmelař, který je tajemníkem pro evropské záležitosti.

Všechny podněty, které zazněly v diskuzích u kulatých stolů, budou společně se zaslanými písemnými připomínkami využity při finalizaci NPR 2018. V závěru dubna bude NPR 2018 projednávat vláda – spolu s komplementárním Konvergenčním programem ČR 2018.

Významným podkladem pro NPR a diskuse na kulatých stolech také je Zpráva o České republice 2018 (Country Report), kterou minulý týden vydala Evropská komise také v rámci tzv. evropského semestru (více zde). Evropská komise zde popisuje aktuální hospodářský a sociální vývoj v ČR a problémy, na které by se měla ČR zaměřit. Opatření pro řešení popsaných problémů jsou pak specifikována právě v NPR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie