Aktuálně

13. 9. 2007 14:51

Úřad vlády vypisuje veřejnou zakázku na "Akreditační systém" pro předsednictví ČR v Radě EU

Předmětem zakázky je poskytnutí a provozování softwarového řešení akreditačního a registračního systému a hardwaru (tiskárny) pro potřeby předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku 2009. Akreditační systém bude sloužit pro akreditace delegátů a ostatních účastníků zasedání v ČR během českého předsednictví a pro celý proces registrace služeb souvisejících s organizačním a logistickým zajištěním zasedání, jako jsou například logistika, přepravy delegátů pomocí oficiálních konvojů, zajištění cateringu, ubytování delegátů, přehled doprovodného programu zasedání, přehled požadavků na technické vybavení konferenčních prostor, evidence souvisejících plateb apod.

Veřejná zakázka byla vyhlášena v Informačním systému o veřejných zakázkách www.isvzus.cz pod evidenčním číslem VZ 60010912 dne 11. září 2007. Termín pro podání nabídek je stanoven na 30. října 2007 ve 12:00.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie