Aktuálně

19. 11. 2020 23:00

Vláda předala Evropské komisi Příspěvek ČR do přípravy Akčního plánu Evropského pilíře sociálních práv

Úřad vlády dnes předal Evropské komisi (Komise) dokument Příspěvek ČR do přípravy Akčního plánu Evropského pilíře sociálních práv. Příspěvek ČR je vstupem vlády do rozsáhlé veřejné konzultace vyhlášené Komisí a přispěje tak k debatě o další evropské spolupráci v oblasti politiky zaměstnanosti, sociální politiky a vzdělávání pro nadcházející léta.

Deklarace Evropský pilíř sociálních práv (EPSP) byla slavnostně vyhlášena na summitu EU dne 17. listopadu 2017. Nové vedení Komise v čele s předsedkyní Ursulou von der Leyen k EPSP slíbilo připravit prováděcí Akční plán, který Komise předloží ke schválení v roce 2021. V rámci přípravy Akčního plánu zahájila Komise širokou konzultaci se všemi členskými státy a regiony EU a dalšími partnery. Vyzvala proto sociální partnery a orgány na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni, aby do 30. listopadu 2020 předložili své názory na potřebná další celoevropská opatření a přijali své vlastní konkrétní závazky k provádění pilíře. Do veřejné konzultace online se může zapojit kdokoliv.

V návaznosti na výzvu Komise vláda ČR připravila Příspěvek ČR. Dokument byl během přípravy konzultován s hospodářskými a sociálními partnery (tripartitou). Vláda v dokumentu popsala, která další opatření na celoevropské úrovni považuje za potřebná. ČR například usiluje o vyšší podporu profesní mobility v rámci EU a odstraňování stále existujících překážek pro volný pohyb pracovníků v EU. ČR také požaduje, aby Komise provedla výklad pravidel veřejné podpory (či iniciovala jejich změnu) tak, aby bylo možné z veřejných zdrojů podporovat sociální a dostupné bydlení pro všechny domácnosti, které takovou podporu potřebují. Vláda dále preferuje, aby Akční plán obsahoval také několik měřitelných cílů v oblasti zaměstnanosti a úsilí o sociální inkluzi a redukci chudoby.

Dnes také proběhla online debata k Akčnímu plánu za účasti evropského komisaře pro zaměstnanost a sociální práva Nicolase Schmita a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly, zástupce státní tajemnice pro evropské záležitosti Štěpána Černého a dalších panelistů.  Komise na základě příspěvků předložených v rámci veřejné konzultace představí Akční plán v prvním čtvrtletí příštího roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie