Aktuálně

15. 7. 2019 14:11

Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni zasedne v pondělí 22. července 2019

I/ KE SCHVÁLENÍ

1. Rámcové pozice ke Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě
k politice rozšiřování EU 2019 a stanovisku Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny
o členství v EU

Předkládá: ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček


2. Národní implementační plán k Paktu pro civilní společnou bezpečnostní a obrannou politiku

Předkládá: ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie