Aktuálně

6. 10. 2009 14:11

Vyjádření ministra pro evropské záležitosti Štefana Füleho k dnešnímu rozhodnutí Ústavního soudu

"Verdikt Ústavního soudu není překvapením.

Ústavní soud potvrdil názor vlády vyjádřený v jejím stanovisku z 29. září 2009, ve kterém se  uvádí, že návrh skupiny senátorů týkající se tzv. lisabonské novely jednacích řádů, jež upravuje vázaný mandát, je zčásti neopodstatněný a zčásti obsahuje požadavky, kterými Ústavní soud není příslušný se v tomto řízení zabývat.

I když toto podání podle názoru vlády bezprostředně nesouvisí s ratifikací Lisabonské smlouvy, je dnešní rozhodnutí důležitým krokem pro dokončení ratifikačního procesu v České republice

Oceňuji, že Ústavní soud jako vrcholná a nezávislá ústavní instituce přistupuje k jednání o těchto otázkách s vědomím jejich naléhavosti."

Kontakt:

Tiskové oddělení/Press Section

Tel.:+420 224 002 305

eu-media@vlada.cz

Email:

Kabinet ministra pro evropské záležitosti/Executive Office of the Minister for European Affairs

Úřad vlády ČR/Office of the Government of the Czech Republic

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Prague 1, Czech Republic

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie