Aktuálně

11. 5. 2022 11:38

Vystoupení náměstka Havrdy na konferenci Nástroje pro technickou podporu

Dne 5. května 2022 se uskutečnila výroční konference k nadcházející výzvě Nástroje pro technickou podporu (Technical Support Instrument, TSI). Konference proběhla online a sledovalo ji několik tisíc účastníků. Vystoupili představitelé Evropské komise (EK), např. komisařka pro politiku soudržnosti a reformy Elisa Ferreira. A dále představitelé institucí veřejné správy, např. řecký ministr pro změnu klimatu Christos Stylianides. Za ČR na konferenci vystoupil náměstek ministra pro evropské záležitosti Marek Havrda.

V rámci svého příspěvku náměstek Havrda poděkoval EK za veškerou dosavadní podporu poskytnutou z nástroje TSI a shrnul výzvy, kterým ČR aktuálně čelí v souvislosti s válkou na Ukrajině. V reakci na tyto výzvy ocenil letošní mimořádnou výzvu TSI, zaměřující se právě na omezení závislosti EU na importu fosilních paliv z Ruska a integraci uprchlíků z Ukrajiny. ČR v rámci této výzvy předložila EK maximální možný počet projektových žádostí za členský stát a následně byly tyto projekty vybrány k podpoře.

ČR se aktivně zúčastnila všech dosud vyhlášených výzev k podpoře z nástroje TSI i jeho předchůdce Programu na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme, SRSP). V této souvislosti náměstek Havrda ocenil dlouhodobou spolupráci koordinátora nástroje TSI na evropské úrovni Generálního ředitelství pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM) s českými ministerstvy. Zmínil příklad Ministerstva vnitra, které s podporou projektů SRSP/TSI postupně pracuje na novém integrovaném cizineckém agendovém systému.

Náměstek Havrda nastínil priority nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU, které jsou ovlivněny agresí Ruska vůči Ukrajině. V reakci na významné dopady migrační krize na ČR zdůraznil potřebu urychlení všech reforem v oblasti digitalizace a posílení kapacit veřejné správy včetně analytických za účelem zvýšení odolnosti států. Nástroj TSI v této souvislosti stejně jako i vzhledem k  připravovaným reformám nabízí užitečnou pomoc.

Bližší informace o konferenci včetně záznamu jsou dostupné zde.

 

Novinky letošní řádné výzvy TSI

Konference k nástroji TSI každoročně předchází řádné výzvě k technické podpoře projektů členských států. Letošní řádná výzva TSI proběhne standardně na podzim letošního roku. Tato výzva bude velmi podobná těm předchozím, přesto však byly v rámci konference představeny i některé novinky. Zejména se jednalo o zveřejnění letošních vlajkových projektů TSI (tzv. flagship projects). Jedná se o předvyplněné projektové žádosti, které mají pomoci institucím veřejné správy s přípravou projektů ve vybraných prioritních oblastech  EU. Letošní vlajkové projekty TSI reflektují následujících 6  prioritních oblastí:

 • Zelenou transformaci
 • Digitální transformaci
 • Sociální a teritoriální soudržnost
 • Zdraví a ekonomickou, sociální a institucionální odolnost
 • Chytrý, udržitelný a inkluzivní růst
 • Next Generation

Letošními vlajkovými projekty TSI pak jsou:

 1. Podpora klimatické adaptace
 2. Implementace zásady “významně nepoškozovat” do programů veřejného financování
 3. Urychlení procesu k získání povolení pro využívání obnovitelných zdrojů energie
 4. Rámec pro řízení ESG rizik pro finanční sektor
 5. Podpora průmyslových ekosystémů
 6. Integrace přistěhovalců a podpora získávání zahraničních talentů
 7. Podpora integrované péče
 8. YOUTH FIRST – podpora zajištění řádných životních podmínek pro děti a mládež, vzdělávání, školení, sociální ochrany a pracovních možností
 9. Zvýšení kvality a využití sdílených daňových informací  poskytovaných mezi členskými státy
 10. Digitální transformace regionální a lokální veřejné správy
 11. PACE – Mezistátní výměny zaměstnanců veřejné správy v rámci EU
 12. Profesionalizace osob v souvislosti s výkonem veřejných zakázek – podpora strategických postupů, integrity a transparentnosti

Současně byla žadatelům představena možnost přípravy projektů ve spolupráci více členských států jako tzv. multi-country projects.

Projektové žádosti k této řádné výzvě bude možné podávat prostřednictvím Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády (ÚV-SEZ), která plní roli tzv. národní koordinační autority. Termín pro podání projektových žádostí na ÚV-SEZ je stanoven do 7. října 2022. Již v letních měsících však mohou instituce veřejné správy začít připravovat návrhy svých projektů. Zároveň mají možnost využít technických konzultací s DG REFORM za účelem zvýšení svých šancí při výběru projektů podpoře z nástroje TSI.

Bližší informace k nástroji TSI jsou dostupné zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie