Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

4. 11. 2010 19:59

Polsko a Česko vystupují v EU jednotně

Oba premiéři se shodli na základních postojích v aktuálních otázkách diskutovaných na evropské úrovni i na domácí půdě.


“Je třeba zvětšit rozpočtovou bezpečnost v Evropě,“ uvedl polský premiér Donald Tusk s tím, že spolu s českým předsedou vlády Petrem Nečasem mluvili o novém záchranném finančním mechanismu. Ten by měl platit pro Evropskou unii po roce 2013 a nyní se v jeho souvislosti hovoří o možných změnách v Lisabonské smlouvě.


Český premiér Petr Nečas zdůraznil, že případná změna Lisabonské smlouvy, o které se diskutuje v Bruselu, by vyžadovala v České republice složitý proces schvalování. Při vážném zásahu do primárního práva by bylo podle jeho slov nutné referendum. Donald Tusk zmínil, že taková změna nesmí být změnou pro změnu: "Muselo by to být promyšlené a pozitivní pro všechny členské státy.“

Během jednání se předsedové vlád také shodli, že v době úspor ve většině členských států musí šetřit i Evropská unie. „Shodujeme se na tom, že by rozpočet neměl vzrůst o šest procent, ale jen o dvě procenta,“ zdůraznil premiér s tím, že jde jen o snížení růstu, nikoli o omezení výdajů.

Premiér Tusk uvedl mimo jiné, že jeho vláda předkládá v současnosti celý balík změn, které mají snížit zadlužování. Je mezi nimi například omezení objemu mzdových prostředků ve státním aparátu a změna DPH. "Úspory jsou nutné,“ zdůraznil Tusk.

Oba předsedové vlád také mluvili o příštím roku, kdy budou předsedat Evropské radě dvě ze čtyř zemí Visegrádské skupiny. Maďarsko bude stát v čele Evropy v prvním pololetí, Polsko pak od července do konce roku. Jedním z hlavních témat jejich předsednictví bude právě budoucí podoba unijního rozpočtu a také rozšiřování EU, protože od roku 2012 by se sedmadvacítka mohla rozšířit o Chorvatsko.


Premiér Petr Nečas se při návštěvě Varšavy setkal také s polským prezidentem Bronisławem Komorowským. Hlavním tématem jejich schůzky bylo propojení energetických sítí a spolupráce v rámci NATO. Prezident Komorowski vyslovil jako jeden z prioritních zájmů propojení plynovodů voblasti Těšínska v plánovaném termínu. Petr Nečas potvrdil, že Česká republika stojí o vybudování severojižního propojení plynovodu. "Je naším společným zájmem, abychom nebyli závislí na jednom dominantním zdroji a trase ropy a plynu," dodal premiér Nečas.

V diskusi o dalších možnostech spolupráce v rámci Severoatlantické aliance se oba představitelé shodli, že jádrovou činností aliance musí být naplňování článku 5 spojenecké smlouvy - tedy obrana teritoria členských států. Státy Visegrádské čtyřky by mohly podle obou představitelů také úžeji spolupracovat na půdě obrany a vzájemně integrovat vybrané činnosti. To by podle nich mohlo přinést i finanční úspory.

Předseda vlády Petr Nečas se při čtvrteční návštěvě Polska dále setkal s maršálkem Sejmu Grzegorzem Schetynou, s maršálkem Senátu Bogdanem Borusewiczem nebo s místopředsedou vlády, ministrem hospodářství a předsedou vládní Polské lidové strany Waldemarem Pawlakem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter