Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 9. 2010 13:00

Sedláček: Strategií máme dost, teď co s nimi

Euroskop.cz ze dne 23.9. 2010 

EU měla ve své historii mnoho strategií, nyní je potřeba soustředit se na jejich naplňování, řekl náměstek pro evropské záležitosti Michal Sedláček na konferenci k nové hospodářské a sociální strategii EU Evropa 2020.

„Pro naše národní zájmy je nejdůležitější naplnění prvního a druhého cíle strategie," řekl Sedláček. „Ostatní cíle již nemají výrazný dopad na hospodářský růst, který ČR stejně jako celá Evropa nutně potřebuje," dodal.

Drtivá většina českého vývozu (87 %) směřuje do zemí EU, proto je pro ČR prosperita evropského hospodářství životním zájmem. Konkurenceschopnost Evropy ale klesá, což si zatím mnozí neuvědomují. Podle Sedláčka může Evropě za deset let ujet vlak a nebude stačit novým dynamickým a více konkurenceschopným ekonomikám jako je Čína.


Cíle strategie Evropa 2020:

  • 75% zaměstnanost obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let
  • investice do výzkumu a vývoje 3 % HDP Evropské unie
  • dosažení cílů „20-20-20" schválených již v tzv. klimaticko-energetickém balíčku (včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou podmínky příznivé),
  • předčasně ukončená školní docházka pod hranicí 10 % a 40 % mladší generace s terciární úrovní vzdělání
  • pokles počtu osob ohrožených chudobou o 20 milionů.


Sedláček na Strategii ocenil omezení jejích cílů a tím i zjednodušení oproti lisabonské strategii. „EU je mistr statistik... Méně může být někdy více," řekl náměstek. Největší problém pro Českou republiku představuje cíl snížení chudoby, protože má v celoevropském srovnání nejnižší podíl lidí žijících pod touto hranicí a další snižování již proto není možné.

Zásadní úloha při naplňování strategie je v rukou členských států, protože EU není centrálně řízenou ekonomikou. „Strategii Česká republika nevnímá jako zátěž, ale jako impulz k reformám," uvedl náměstek pro evropské záležitosti. „Její přidanou hodnotou je výměna dobré praxe s ostatními reformě orientovanými vládami," dodal.

http://www.euroskop.cz/38/17415/clanek/sedlacek-strategii-mame-dost-ted-co-s-nimi/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter