Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

17. 6. 2009 16:20

TZ:Mandát na Evropskou radu schválen jednomyslně

Vládní Výbor pro evropské záležitosti dnes jednomyslně schválil mandát, na jehož základě povede premiér a předseda Evropské rady Jan Fischer poslední zasedání Evropské rady za českého předsednictví 18. a 19. června v Bruselu.

Mandát se týká všech témat na programu jednání Evropské rady. Konkrétně řeší finanční a ekonomické otázky včetně evropského finančního dohledu a otázky zaměstnanosti. Dále české předsednictví bude usilovat o politickou dohodu na designaci José Manuela Barrosa na pozici předsedy Evropské komise. V oblasti klimatu bude Evropská rada řešit problematiku financování adaptačních a mitigačních opatření v rozvojových zemích, která souvisejí s klimatickou změnou. Hlavním cílem je nalézt shodu napříč EU na finančních mechanismech, jejichž prostřednictvím budou prostředky na tato opatření získávány. EU si tak připravuje jednotnou pozici pro jednání na konferenci stran Rámcové úmluvy o změně klimatu v Kodani v prosinci tohoto roku. Rada by také měla přijmout konkrétní závěry o vztazích EU ke třetím zemím, především Afghanistánu a Pákistánu, a o situaci v Íránu.

V neposlední řadě bude české předsednictví prosazovat přijetí záruk pro Irsko v právně závazné formě rozhodnutí hlav států a předsedů vlád členských států. Mandát pro sjednání této dohody schválila dnes vláda také jednomyslně. Záruky v žádném případě nesmějí měnit Lisabonskou smlouvu ani jít nad rámec toho, co bylo Irsku přislíbeno na Evropské radě v prosinci 2008. Tyto záruky se budou týkat oblastí daní, bezpečnostní a obranné politiky a práva na život, rodiny a vzdělání. Vedle toho bude formou společného prohlášení, jež nemá právní závaznost, potvrzen velký význam, který je přikládán sociálním otázkám včetně práv zaměstnanců. Záruky musejí být dostatečné z hlediska obav irských občanů a zároveň nesmějí vést ke znovuotevření procesu ratifikace Lisabonské smlouvy v ostatních členských státech. Text záruk proto explicitně stanovuje, že se jimi nemění Lisabonská smlouva. Již v předcházejících týdnech vedli Irové společně s českým předsednictvím bilaterální jednání se všemi členskými státy, aby mohl být připraven takový text, na kterém bude možné dosáhnout na nadcházející Evropské radě všeobecné shody.


--------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:
Roman Prorok, mluvčí vlády ČR
tel.: +420 224 002 058, GSM: +420 777 290 061; e-mail: prorok.roman@vlada.cz
Michaela Jelínková, tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti
Tel.: +420 224 002 796, GSM: +420 724 258 939, E-mail: eu-media@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter