Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 3. 2010 15:46

Vláda schválila pozici ČR ke strategii "Evropa 2020"

Praha, 15. března 2010 – Vládní Výbor pro EU dnes na svém zasedání schválil Rámcovou pozici ČR ke Sdělení Evropské komise s názvem „Evropa 2020. Strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst.“ Komise materiál, který je výchozím dokumentem pro stanovení hospodářské strategie Unie do dalších deseti let a má nahradit končící Lisabonskou strategii, zveřejnila 3. března 2010. 

„Česká republika obecně akceptuje oblasti, v nichž jsou ve Sdělení navrhovány cíle a opatření vedoucí k jejich naplnění. Vítáme snahu o zvýšení zaměstnanosti stejně jako zdůraznění důležitosti výzkumu a vývoje či nutnost přechodu na kvalitativně založenou konkurenceschopnost. Oceňujeme též snahu o návrat k fiskální disciplíně,“ řekl Juraj Chmiel, ministr pro evropské záležitosti, který aktivity spojené s připravovanou strategií napříč jednotlivými českými resorty koordinuje a který dnes Rámcovou pozici vládě předkládal. „O konkrétní podobě zmíněných cílů a opatření se na evropské úrovni ještě povede debata a já očekávám, že nebude jednoduchá. Diskuzi očekávám mimo jiné také k tématu snižování chudoby. Z oblastí, které nám v současnosti ve strategii chybí, bych zmínil větší důraz na nutnost růstu produktivity práce či jasnou podporu zkvalitňování podnikatelského prostředí. Při plnění stanovených cílů ale musí být vždy brána v potaz i jednotlivá národní specifika,“ dodal ministr Chmiel. „Vzhledem k tomu, že jednání k dané věci již naplno probíhají a že je zapotřebí vystupovat při nich konzistentně, bylo nutné po zveřejnění dokumentu Evropskou komisí schválit českou Rámcovou pozici co nejdříve,“ uzavřel ministr.

Česká republika uplatnila prostřednictvím Útvaru ministra pro evropské záležitosti své připomínky v procesu konzultací připravovaného materiálu. K budoucnosti strategie již proběhla celá řada jednání na vysoké úrovni. Evropské špičky diskutovaly o její podobě na neformální Evropské radě 11. února 2010 a jednání budou dále pokračovat v rámci relevantních formací Rady EU. Další klíčová debata proběhne na jarní Evropské radě 25.-26.3. 2010. Konečná podoba této nové unijní strategie by pak měla být přijata na Evropské radě v červnu.

Strategie „Evropa 2020“ definuje tři hlavní mechanismy hospodářského růstu, které je třeba prosadit pomocí konkrétních opatření nejen na úrovni EU i v jednotlivých členských státech. Mezi její hlavní pilíře patří tzv. „inteligentní růst“ (propagace znalostí, inovací, vzdělávání a digitální společnosti), udržitelný růst (produkce méně náročná na zdroje a podpora konkurenceschopnosti EU) a inkluzivní růst (vyšší míra participace na trzích práce, získávání dovedností a boj proti chudobě).

Kontakt: Michaela Jelínková, tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti

e-mail:jelinkova.michaela@vlada.cz, +420 224 002 305

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy