Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 4. 2010 9:09

Česko rozjelo debatu o unijní ekonomice

E15 ze dne 23.4. 2010; Autor: Igor Záruba

Závěry celoevropské diskuze se bude zabývat červnový summit Evropské unie.

Evropská unie l Praha - Naplňování hlavních cílů nové hospodářské strategie Evropské unie je v zájmu České republiky a mohlo by jí pomoci v provedení potřebných reforem na trhu práce a v sociální oblasti. Takový je závěr prvního setkání ekonomických odborníků a představitelů státní správy, které svolal kvůli vizi Evropa 2020 ministr pro Evropské záležitosti Juraj Chmiel.

„Máme necelé dva měsíce na to, abychom v Evropské unii dopracovali její novou ekonomickou strategii a zároveň její národní podobu pro Českou republiku. Od začátku prosazujeme, aby nová koncepce byla realistická a zaměřovala se na konkurenceschopnost, zaměstnanost a jednodušší podmínky pro podnikání. Nasloucháme lidem z praxe, kteří znají realitu nejlépe. Podobných schůzek plánuji několik,“ prohlásil pro deník E15 ministr Chmiel.

Rozhovorů za zavřenými dveřmi se zúčastnili experti jako Michal Mejstřík, Miroslav Zámečník či Vladimír Dlouhý. Jejich partnery byli náměstci z rezortů financí, průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí, stejně jako představitelé několika podniků. Přítomní se přednostně zaměřili na politiku zaměstnanosti a prosperitu firem, která nabírání nových lidí umožňuje. „Především je dobře, že se takový dialog vůbec vede, dlouhá léta tady chyběl. Pokud jde o strategii 2020, musíme si ujasnit, jestli má smysl a může mít reálné výsledky a zda jsme schopni vypracovat do této debaty hodnotné vstupy. Pokud do ní promítneme své představy, uděláme první krok,“ zdůraznil Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů Škody Auto.

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozornilo, že se Česko stále potýká s řadou závažných nedostatků. „Máme problémy s kvalitou podnikatelského a investičního prostředí, s úrovní institucí. Jsme slabí v inovacích. Dobrou vizitkou není ani stále rychlejší zadlužování,“ uvedl náměstek Martin Tlapa.

Stanoviska, která zazněla ve čtvrteční debatě, stejně jako postoje z dalších rozprav, budou adresovány Evropské komisi. „Půjde o národní příspěvek do celoevropské diskuze. Jejími závěry se bude zabývat červnový summit Evropské unie,“ sdělil Michal Sedláček, první náměstek ministra pro evropské záležitosti. Další podobné setkání je připraveno na následující týden, řeč se povede o vědě a výzkumu. Následovat by měly hovory o ekologii a energetice, vzdělávání a sociálním začleňování, které rovněž patří mezi hlavní cíle Evropy 2020.

***

Vize na deset let Strategie Evropa 2020, která má načrtnout obrysy unijní ekonomiky v příštích deseti letech a určit její podobu na konci tohoto období, chce navázat na Lisabonskou strategii z roku 2000. Rámcovou pozici k tomuto plánu schválil vládní Výbor pro EU na konci prosince 2009. Tentýž sbor přijal pak v březnu Strategii pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter