Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 9. 2009 8:12

ÚS projedná Lisabon přednostně

Právo ze dne 30.9.2009

O přezkoumání požádali senátoři ODS

Topolánek spojil svou další kariéru s ratifikací smlouvy

Lisabonská smlouva EU včera znovu zamířila před český Ústavní soud. O další přezkum požádalo sedmnáct senátorů zejména z ODS. Soudci vzápětí rozhodli o přednostním projednání tohoto návrhu.

Za komplikace pozice Česka senátory kritizovala vláda i politické strany.

"Již tři hodiny po obdržení ústavní stížnosti svolal předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský plénum. To rozhodlo o mimořádném zařazení stížnosti mimo pořadí," potvrdil Právu Tomáš Langášek, mluvčí Ústavního soudu. V praxi to znamená, že stížnost dostala přednost před dříve podanými oznámeními. Termín jejího projednávání však ještě nebyl přesně stanoven.

Langášek zdůraznil, že návrhu budou ústavní soudci věnovat "mimořádnou pozornost". Jsou si podle něj vědomi, že se na ně nyní upínají "zraky celé Evropy".

Soudu ještě pošlou doplňky

Návrh senátorů bude ve středu přidělen soudci-zpravodaji. Rozhodování o věci může podle Langáška uspíšit to, že soudci mají již smlouvu detailně nastudovanou z minulého roku.

Návrh je namířen proti celé smlouvě vzhledem k tomu, že Ústavní soud loni na podzim zkoumal na popud Senátu pouze její nejspornější pasáže. Soudci tehdy nenašli jejich rozpor s českým ústavním pořádkem.

Soud by měl nyní podle zástupce navrhovatelů Jiřího Oberfalzera (ODS) jasně říct, jestli by EU byla po přijetí smlouvy stále ještě mezinárodní organizací, nebo jakýmsi superstátem. Návrh podle Oberfalzra nemá ještě úplně finální podobu. "Budeme ještě v dalších dnech některá další ustanovení doplňovat," dodal.

"Lisabonská smlouva je velikým krokem směrem k federaci a federace už je superstát," uvedl Oberfalzer. Pokud by soud uznal, že EU směřuje k nějaké formě státu, byl by podle senátora případný převod pravomocí na EU protiústavní. Podle ústavy totiž nelze přenášet pravomoci na jiný stát.

Ústavní soud by si podle senátora měl vymínit možnost na základě vlastního rozhodnutí přezkoumávat akty EU kvůli tomu, zda nejsou v rozporu se svrchovaností země.

(Pokračování na str. 3) Ústavní soud projedná Lisabon přednostně

(Pokračování ze str. 1) Spornou otázkou je také postavení Evropského soudního dvora, který má mít právo výkladu ustanovení a pravidel EU.

"Doufám, že Ústavní soud se zachová k tomuto našemu návrhu alespoň tak zodpovědně, jako to učinil německý Spolkový ústavní soud, a že skutečně nastaví parametry, které do budoucna budou jasně definovat, kde jsou meze svrchovanosti," prohlásil Oberfalzer.

Někteří spolustraníci, například senátor ODS a bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, prý Oberfalzera přesvědčovali, aby se dalšího přezkumu smlouvy u soudu vzdal. Jiní kolegové ho zase přemlouvali, aby stížnost znovu odložili.

Füle: je to jen zbytečné zdržení

Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle postup senátorů v ČT komentoval: "Je to určitě věc, na kterou mají právo, ale způsob, jakým to udělali, zbytečně celý ten proces ratifikace prodloužil." Upozornil, že Senát smlouvu schválil už v květnu a od té doby byl ratifikační proces u ledu.

Poté, co soud rozhodne o stížnosti, mohl by podle Füleho být její ratifikační proces ukončen podpisem prezidenta Václava Klause. Případná další podání by podle kabinetu už mohla být vnímána jako obstrukce.

Klaus minulý týden potvrdil, že v létě obdržel dopis od šéfa britských konzervativců Davida Camerona. Ten českého prezidenta žádá, aby pozdržel svůj podpis s tím, že po britských volbách jeho strana vypíše o Lisabonu referendum. Konzervativci jsou favoritem voleb, které proběhnou do června příštího roku. Vláda podání považuje za důležitý posun k ukončení ratifikačního procesu.

"Jde o krok, který umožní odstranit poslední pochybnosti ohledně souladu smlouvy s ústavním pořádkem a zastaví - jak vláda doufá - domácí i zahraniční spekulace ohledně možného zdržování ratifikace vyvolané opakovanými odklady v podání návrhu a zvýší tak důvěryhodnost České republiky," prohlásil Füle.

Premiér Jan Fischer včera popřel informace HN, podle nichž by vláda mohla například podat na prezidenta žalobu u Nejvyššího správního soudu pro nečinnost. "Vláda nepočítá s tím, že by podávala jakékoliv žaloby na nečinnost prezidenta republiky," zdůraznil Fischer.

Kabinet podle něj vždy preferuje jednání a bude v něm s prezidentem pokračovat.

Šéf ČSSD Jiří Paroubek varoval, že odklad ratifikace smlouvy v ČR by mohli využít britští konzervativci k referendu. K možnosti donutit Klause k podpisu prostřednictvím soudu poznamenal: "Myslím, že to je asi rozumné, to určitě nemůže škodit."

Lidovci včera senátory vyzvali, aby od podání k ÚS upustili. "Formálně je pravda, že ÚS nepřezkoumal každý jednotlivý článek této smlouvy, ale fakticky byly v původní stížnosti položeny všechny relevantní otázky a ÚS konstatoval, že tato smlouva je v souladu s naším ústavním pořádkem," uvedl předseda Cyril Svoboda. Dodal, že senátoři pouze obstruují.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter