Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 10. 2010 10:08

Členství Srbska v EU by evropským firmám přineslo řadu příležitostí

Český rozhlas ze dne 26.10. 2010

Srbsko včera s požehnáním Bruselu udělalo krůček směrem k Bruselu. Rada ministrů evropské sedmadvacítky totiž doporučila Evropské komisi, aby zahájila s Bělehradem přístupová jednání.

Po Chorvatsku, které by se mohlo stát členem Unie už během příštích několika let, se tak i druhá velká postjugoslávská ekonomika oficiálně pokouší o začlenění do celoevropského hospodářského systému.

Co by pro evropskou sedmadvacítku začlenění Srbska a dalších postjugoslávských republik znamenalo – problémy, a nebo spíše příležitost? Ekonom evropské kanceláře České spořitelny Jan Jedlička odpovídá šalamounsky: „Ony ty problémy z určitého úhlu pohledu jsou i příležitosti.“

„Srbsko je z hlediska hospodářské úrovně zaostalejší země, podinvestovaná země, ale tohle všechno naopak se odráží ve velkou příležitost, protože je tady příležitost pro růst, je tady dostatek tržních příležitostí například pro západoevropské firmy, které by zde mohly expandovat a nabízet své produkty.“

„Tamější trh není úplně saturovaný, existuje zde ještě množství nějakých příležitostí pro firmy ze zahraničí,“ vysvětlil Jedlička na Rádiu Česko.

Zároveň upozornil, že stejně jako ekonomická integrace je pro Unii důležitá i integrace politická:

„Celý projekt Evropské unie se zaměřuje na sjednocení Evropy, a pokud významná část Evropy, celé území západního Balkánu, zůstane stranou Evropské unie, tak projekt evropské integrace není dovršený.“

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter