Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 9. 2010 15:07

EU řeší, jak financovat připravovanou Dunajskou strategii

EurActiv.cz ze dne 30.9. 2010; Autorka: Lucie Bednárová

Na začátku týdne se v hlavním městě Srbska konalo setkání k Dunajské strategii. Zúčastnění diskutovali implementaci a financování „makrostrategie“, která spojuje země, jež spadají do povodí druhé nejdelší evropské řeky. EurActiv při této příležitosti vyzpovídal jednoho z účastníků setkání – náměstka pro evropské záležitosti Michala Sedláčka.

je po vloni schválené strategii pro Pobaltí druhou z evropské úrovně iniciovanou a koordinovanou regionální strategií. K jejímu vzniku dala podnět skupina rumunských europoslanců a evropští lídři na loňském červnovém summitu EU vyzvali Evropskou komisi, aby se přípravou strategie začala zabývat (EurActiv 22.1.2010). Jejím cílem je maximálně využít ekonomický potenciál, který „makroregion“ nabízí, ale také zlepšit ochranu životního prostředí a posílit spolupráci v oblastech jako je například protipovodňová ochrana.

Strategie se opírá o tři pilíře: propojení a komunikace (zahrnující dopravu, energetiku, informační společnost), ochranu životního prostředí a prevenci proti přírodním rizikům a posílení potenciálu socioekonomického rozvoje, a bude spuštěna na začátku roku 2011 v průběhu maďarského předsednictví EU.

Zástupci osmi členských zemí EU (Bulharska, České republiky, Maďarska, Německa, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Slovinska) a šesti nečlenských (Bosny a Herzegoviny, Černé hory, Chorvatska, Moldavské republiky, Srbska a Ukrajiny), jejichž území alespoň částečně spadá do povodí Dunaje (z toho důvodu se do příprav mohla zapojit i Česká republika), se na začátku týdne (27. září) sešli v Bělehradě, aby diskutovali implementaci strategie a její financování. Nechyběl mezi nimi ani Michal Sedláček, náměstek pro evropské záležitosti, kterého EurActiv vyzpovídal.

„Nejednalo se o klasické jednání Národních koordinátorů Dunajské strategie, které formálně svolává Evropská komise, ale o setkání na vysoké úrovni, jehož cílem bylo poskytnout prostor k politické diskusi nad problematikou financování a implementace připravované Dunajské strategie,“ vysvětlil redakci Sedláček a dodal: „Důležitým aspektem pondělního setkání bylo také to, že jej iniciovala srbská strana. Protože zapojení do Dunajské strategie je pro Srbsko další příležitostí, jak posílit své vztahy s EU.“

A k čemu tedy pondělní jednání, které spolu se srbskou vládou organizovala Evropská komise a jehož se zúčastnili i zástupci finančních institucí – např. Evropské investiční banky a Světové banky, dospělo?

„Cílem jednání bylo mimo jiné seznámit aktéry s různými možnostmi financování projektů v rámci budoucí Dunajské strategie. Strategie si vytýčila konkrétní cíle. Nyní je v rámci její přípravy nutné zabránit tomu, aby tyto ambice zůstaly pouhým „administrativním cvičením“ bez hmatatelných výsledků,“ říká Sedláček.

Již v únoru se vysocí představitelé zúčastněných zemí dohodli, že strategie nebude financovaná z evropské kasy (EurActiv 2.3.2010). „Stále platí Radou schválený princip tzv. „3 NE“ – rozpočtová, legislativní, administrativní neutralita,“ připomněl náměstek a dodal: „Jsme (ČR) toho názoru, že makroregionální strategie by měly být především nástrojem pro efektivnější spolupráci a využívání stávajících zdrojů.“

Uvažovat o tom, zda a jakým způsobem bude Dunajská strategie součástí budoucího rozpočtu EU, je podle Sedláčka zatím předčasné.

  • Celý rozhovor s náměstkem Martinem Sedláčkem si můžete přečíst zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter