Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 10. 2010 17:13

Kosovo chce omladit Evropu

Euroskop.cz ze dne 1.10. 2010; Autorka: Hana Chuka

Ústav mezinárodních vztahů uspořádal tento čtvrtek ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM přednášku na téma Kosovo, nejmladší evropský stát. Hostitel Petr Drulák uvítal Besima Beqaje, kosovského ministra pro EU, který se téhož dne zúčastnil i tiskové konference Úřadu vlády s náměstkem pro evropské záležitosti, Michalem Sedláčkem. Beqaj pohovořil nejen o bilaterálních vztazích České republiky a Kosova, ale především o jeho perspektivách, výhodách a podpoře evropské integrace.

Tři roky samostatnosti

Beqaj v úvodu přednášky připomněl nadcházející tříleté výročí nezávislosti, které obyvatelé Kosova oslaví v únoru 2010. Uvedl, že po dosažení samostatnosti se hlavní misí stalo vytvoření funkčního státu. Velkou výzvou rovněž zůstává jeho mezinárodní uznaní, které v současnosti podepsalo celkem 77 států, z nichž 22 tvoří členové EU. Pokud jde o mezinárodní instituce, deklaraci schválily například Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Beqaj v souvislosti s výročím ocenil absenci útoků na národnostní menšiny a projevy nestability, které před třemi lety mnozí předpovídali.

Nejmladší po všech stránkách

V rámci přednášky nevyslovil ministr sebemenší pochybnost o budoucím směřování Kosova, totiž do Evropské unie. Hlavní kosovský přínos evropské integraci tkví podle Beqaje především ve vysokém podílu mladé populace, kdy více jak dvě třetiny dnešních Kosovanů nedosáhly hranice třiceti let věku. Výhody spatřuje i v široké podpoře členství, která přesahuje hranici 90%. Ministr však uznal i některé potenciální překážky na cestě do Evropy, především nutnost přesvědčit ostatní členské státy, že integrací Kosova do evropských struktur neriskují konflikt, ale naopak posilují mír.

Cesta do EU bude poctivá

Hlavní prioritu Kosova momentálně představuje vízová liberalizace ve styku se sedmadvacítkou a harmonizace legislativy. Beqaj si na jednu stranu posteskl, že současný stav omezuje svobodu pohybu, obchodu i dopravy, ale zároveň zdůraznil, že jeho země bere v úvahu nezbytné lhůty a nařízení, která jsou nutná pro splnění všech požadavků a vyžaduje pouze férové zacházení v rámci mezinárodních norem. Ministr uvedl, že kosovskou budoucnost spatřuje jednoznačně v EU, která je pro Kosovo nejen hlavním obchodním partnerem, ale rovněž největším přispěvatelem v boji s korupcí a organizovaným zločinem.

Srby nediskriminujeme

V otázce srbské populace, která na severu země tvoří zhruba jednu třetinu obyvatel a na jihu dvakrát tolik, vyzdvihl Beqaj praktickou absenci diskriminace, když uvedl, že srbská menšina je plně integrována jak na vládní úrovni, tak v jednotlivých složkách státní správy. Na závěr přednášky uvedl, že Kosovo dělá vše, co je v jeho silách, aby se o své srbské občany postaralo stejně dobře, jako o ty ostatní.


http://www.euroskop.cz/44/17487/clanek/kosovo-chce-omladit-evropu/#

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter