Brexit

9. 8. 2018 11:51

Aktuality

Přehled zásadních událostí a jednání souvisejících s vystoupením Velké Británie z Evropské unie.

Dosavadní vývoj

středa 11. září 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo seznam akcí, které bude samo či ve spolupráci s dalšími partnery pořádat do konce října 2019. Tyto akce proběhnou v rámci příprav na vystoupení Spojeného království z EU, které je plánováno na 31. října 2019. 

 

Brexit – plánované akce

13.9. (pá)

Praha

Konzultace v KCE – MPO (Více informací zde)

20.9. (pá)

Praha

Konzultace v KCE -  MPO a GŘC (Více informací zde)

8.10. (út)

Brno

Akce v rámci MSV – Teritoriální seminář „Doing Business – Velká Británie a Francie“ + přítomnost na stánku

ve spolupráci s GŘC (Více informací zde)

17.10. (čt)

Praha

Industry Day (seminář k opatřením zaváděným UK po brexitu) – opakování dubnového semináře Border Delivery Group,

podrobnosti budou upřesněny

18.10. (pá)

Praha

Konzultace v KCE – MPO (Více informací zde)

pondělí 5. srpna 2019

Proběhlo standardní jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU, které se zabývalo současným vývojem na politické scéně UK. Zástupci členských států se navzájem informovali o stavu připravenosti na různé scénáře vystoupení UK z EU. Očekává se účast britského premiéra na summitu G7 ve francouzském Biarritzu (24. 8. – 26. 8. 2019). 

středa 24. července 2019

Britská královna jmenovala Borise Johnsona předsedou vlády (v pořadí již 14. premiéra, kterého královna od svého nástupu na trůn jmenovala). Krátce poté nový premiér do značné míry obměnil personální složení svého kabinetu. Předseda Evropské rady B. Johnsonovi poblahopřál a vyjádřil naději, že EU a UK projednají detailně vzájemnou spolupráci. Unijní vyjednavač Michel Barnier reagoval, že se jedná o významný okamžik pro další osud brexitu. Zdůraznil, že EU nikdy nebude považovat vystoupení UK bez dohody za vhodné řešení, ale že je na tento scénář připravena. V reakci řady lídrů EU-27 rezonovalo nekompromisní stanovisko, že EU neustoupí, pokud jde o představy B. Johnsona dojednat jiné podmínky vystoupení.

úterý 23. července 2019

Boris Johnson byl zvolen předsedou konzervativní strany (poměrem hlasů 92 153 hlasů oproti 46 656 hlasů pro Jeremy Hunta).

čtvrtek 27. června 2019

V rámci jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla diskuse k problematice mezinárodních dohod (do vystoupení z EU je UK vázáno společnou obchodní politikou jako výlučnou kompetencí EU; je povinno informovat EU o probíhajících jednáních a v okamžiku jejich dokončení má informovat o výsledku) a spolupráci mezi Irskem a Severním Irskem (dne 21. června byly zveřejněny výstupy z mapování Severo-jižní spolupráce na Irském ostrově, které proběhlo na konci r. 2017; tato spolupráce probíhá na základě Velkopáteční dohody a pokrývá celou škálu oblastí).

pátek 21. června 2019

Theresa Mayová se zúčastnila zasedání Evropské rady. Během tiskové konference po eurosummitu se předseda ER zmínil rovněž o brexitu: EU se těší na spolupráci s novým předsedou vlády UK; chce předejít neuspořádanému vystoupení UK z EU; má zájem o nastavení co nejužšího vztahu s UK; je otevřena rozhovorům, pokud se budou týkat znění politického prohlášení o budoucím vztahu, a pokud UK změní dosavadní postoj; nicméně i nadále platí, že znění dohody o vystoupení nebude znovu projednáváno; EU bude pokračovat ve svých přípravách na vystoupení bez dohody. 

čtvrtek 20. června 2019

Po několika kolech hlasování zůstali ve hře poslední 2 kandidáti, a to Jeremy Hunt a Boris Johnson, o kterých budou v červenci hlasovat formou korespondenčních lístků všichni členové konzervativní strany. Konečná fáze volby mezi těmito 2 kandidáty nyní zahrnuje 16 setkání se členy strany, v rámci kterých budou plány kandidátů o vyřešení brexitu podrobeny důkladnému posouzení.
Zasedala skupina zřízená vládou a složená z odborníků pod vedením Steva Barclayho (ministr pro brexit) a Jessyho Normana (z ministerstva financí), tzv. Technical Alternative Arrangements Advisory Group, jejímž úkolem je definovat proveditelné varianty k severoirskému backstopu.

čtvrtek 13. června 

Proběhlo první tajné hlasování podle pravidel konzervativní strany ((byly upraveny začátkem června 2019). Hlasovalo všech 313 konzervativních poslanců Dolní sněmovny. Kandidáti potřebovali získat alespoň 17 hlasů, aby mohli postoupit do dalšího kola hlasování. Pokud by získalo nejméně 17 hlasů všech 10 kandidátů, byl by vyřazen kandidát s nejmenším počtem získaných hlasů. Do dalšího kola nepostoupili 3 kandidáti: Mark Harper, Andrea Leadsom a Esther McVey.

středa 12. června

Evropská komise zveřejnila poslední (páté) sdělení k připravenosti na brexit, a to několik dnů před konáním červnové Evropské rady (čl. 50), a v návaznosti na dubnové rozhodnutí Evropské rady (čl. 50) o prodloužení lhůty dle čl. 50 do 31. 10. 2019. EK apeluje na jednotlivé stakeholdery, pokud jde o jejich zodpovědnost za přípravu. Prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU do 31. 10. je příležitostí pro dokončení příprav zejména pro ty subjekty, které nebyly připravené ke konci března. Nelze se však spoléhat na další prodloužení, a to ani technické. EK zhodnotila přijata legislativní opatření. Neshledala potřebu měnit věcný obsah, u dílčích opatření zváží technické změny v termínech, aby poskytovaly stejné časové záruky v období po 31. 10., jako kdyby UK vystoupilo z EU v březnu 2019. 16 nelegislativních aktů v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření ztratilo svůj význam prodloužením lhůty. Sdělení obsahuje rovněž shrnutí příprav v EU-27 v jednotlivých oblastech (práva občanů, sociální zabezpečení, cla, daně, doprava, rybolov, finanční služby, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, chemické látky).

 

pondělí 10. června 

Vypršela lhůta pro registraci uchazečů o předsednický post  konzervativní strany. Kandidáti museli doložit, že mají podporu minimálně 8 stranických kolegů. Vedením tzv. Výboru 1922 bylo schváleno 10 kandidátů (Michael Gove, Matt Hancock, Mark Harper, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson, Andrea Leadsom, Esther McVey, Dominic Raab, Rory Stewart). Výběr nového předsedy konzervativců bude probíhat ve dvou fázích, nejprve budou hlasovat poslanci konzervativní strany a posléze její členové. Nyní se očekává série vyřazovacích hlasování.

pátek 7. června 

Britská premiérka Theresa Mayová formálně odstoupila z čela konzervativní strany (tento krok avizovala ve svém projevu dne 24. 5. 2019), čímž byl formálně vyvolán proces volby nového předsedy. Nově zvolený předseda strany se stane předsedou vlády na zbývající necelé 3 roky funkčního období vlády. Do doby jeho jmenování nelze kabinet T. Mayové považovat za vládu v demisi a premiérka zůstává v premiérském křesle do doby zvolení nového předsedy.

úterý 28. května

Theresa Mayová vyjádřila na neformální večeři hlav států a předsedů vlád EU naději, že doufá, že se jejímu nástupci podaří dosáhnout pokroku ve vyjednávání o vystoupení UK z EU prostřednictvím kompromisu, a lítost nad tím, že se jí nepodařilo dosáhnout schválení dohody o vystoupení před svou rezignací. Předseda Evropské rady zdůraznil, že nemá pochybnosti o tom, že UK (které je stále členským státem) bude stejně konstruktivně přistupovat k evropským záležitostem jako doposud. Rovněž prohlásil, že jedním z důvodu vysoké účasti voličů v evropských volbách (50,5 %) byl brexit.

V rámci Panelu „Brexit. What now?“ (Prague European Summit) se panelisté vyjadřovali k dramatické politické scéně v UK a nejistotě, která po prohlášení Theresy Mayové o její resignaci stále přetrvává. Bylo poukázáno na skutečnost, že je UK ostrov 4 národů, ale brexit se stal „English national project“. V rámci historické reflexe byl připomenut projev Margaret Thacherové z roku 1988, který lze považovat za začátek brexitu, neboť tehdejší britská premiérka oponoval kontinentální představě (vyjádřená Jacquesem Delorsem), kterým směrem by se evropská integrace měla ubírat.

pondělí 27. května

Zveřejněny výsledky voleb do Evropského parlamentu v UK: Brexit Party 33,3 % hlasů (28 europoslanců), Liberální demokrati 20,9 % (16 europoslanců), labouristická strana 14,6 % (10 europoslanců), Zelení 12,5 % (7 europoslanců), konzervativní strana 8,8 % (3 europoslanci) Change UK 3 % (žádný europoslanec).

Technický seminář KE (DG MOVE) ke směrnici 2010/35/EU o přepravitelných tlakových zařízeních v souvislosti s vystoupením UK z EU. Evropská komise poskytla informace ohledně Oznámení zúčastněným stranám, které se týká právních předpisů EU v oblasti průmyslových výrobků.

pátek 24. května

Britská premiérka Thereza Mayová oznámila v emotivním prohlášení, že 7. června odstoupí z vedení konzervativní strany. Uvedla, že je v zájmu země, aby nový předseda vlády vynaložil veškeré úsilí k nalezení konsensu. Citovala N. Wintona (v souvislosti s jeho aktivitami v Československu během 2. světové války), který kladl důraz na nezbytnost hledání kompromisů.

čtvrtek 23. května 2019

V UK začala volby do EP. Britští voliči si vyberou celkem 73 europoslanců napříč 12 volebními obvody.

středa 22. května 2019

V rámci jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla diskuse k problematice práv občanů; výměna dosavadních zkušeností mezi členskými státy ohledně registrace občanů EU-27 do EU Settlement Scheme (Zpráva o průběhu poslední testovací fáze systému - třetí fáze testování probíhala od 21. 1 do 29. 3. 2019, druhá od 1. 11. do 21. 12. 2018 a první od 28. 8. do 17. 10. 2018 - byla zveřejněna 2. 5. 2019 na internetových stránkách vlády UK).

Jednalo se rovněž o právním vztahu UK vůči European University Institute, které je v současnosti smluvní stranou úmluvy, kterou byl EUI (Florencie, IT) založen.

Nad rámec jednání Pracovní skupiny rovněž britská premiérka vystoupila před poslance v Dolní sněmovně britského Parlamentu během interpelací rovněž s projevem, ve kterém vysvětlila svůj plán ohledně brexitu (šlo v podstatě o zopakování hlavních bodů z jejího projevu ze dne 21. 5.).

Na britské politické scéně dne 22. 5. došlo k další turbulenci, kdy ve večerních hodinách rezignovala další členka kabinetu, a to Andrea Leadsomová (Leader of the House of Commons). Přitom se očekávalo, že dne 23. 5. A. Leadsomová upřesní kroky vlády  a předloží poslancům Dolní sněmovny britského Parlamentu návrh zákona k dohodě o vystoupení, tzv. Withdrawal Agreement Bill..

Na britskou premiérku je vyvíjen stále větší tlak, aby rezignovala. Vedení tzv. 1922 Committee britského Parlamentu jednalo o možné změně pravidel, dle kterých by bylo možno premiérku odvolat (dle platných pravidel platí 12ti měsíční imunita premiéra ode dne, kdy ustál hlasování o vyslovení nedůvěry).

úterý 21. května

Zasedala britská vláda, aby projednala novou verzi materiálu k brexitu, který měl být předložen britskému Parlamentu. Odpoledne vystoupila premiérka se svým projevem, ve kterém přiznala, že nalezení kompromisu kolem brexitu se ukázalo být náročnější, než očekávala.

Řada britských poslanců napříč celým politickým spektrem buď přímo odmítla její „new Brexit deal“, který zahrnoval též možnost konání druhého referenda o vystoupení UK z EU, nebo znejistěla ve svém dosavadním postoji (podpora dohody o vystoupení).

středa 15. května 2019

Na jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla výměna názorů na doplnění kapacit po odchodu UK z EU ve vojenské operaci ALTHEA v Bosně a Hercegovině; členské státy byly informovány o situaci ohledně mezinárodních dohod sjednávaných UK se třetími zeměmi; EK rovněž informovala o prohlášení zaslaném EP v návaznosti na vystoupení předsedy EK na plenárním zasedání EP dne 16. 4.; byla diskutována otázka práv občanů v kontextu registrací občanů EU-27 do EU Settlement Scheme. EK rovněž poskytla vysvětlení o zakotvení činnosti European University Institute (Florencie, IT) do kontextu brexitu (následkem vystoupení UK z EU přestane být smluvní stranou úmluvy zřizující  EUI).

čtvrtek 9. května 2019

V Sibiu na konferenci o budoucnosti Evropy, která se konala na okraj neformálního summitu, se svým projevem vystoupil Stephen Barclay (britský ministr pro brexit). Uvedl, že společné evropské zájmy jsou důležitější než brexit, a že je nutno v rámci budoucího vztahu UK s EU klíčové otázky řešit společně.

čtvrtek 2. května 2019

Mnoho občanů z ČS EU-27, kteří se nacházejí na území UK, se již zaregistrovalo, aby mohli zůstat v UK po vystoupení země z EU (požádali o "settled status"). Dle zprávy britské vlády se během tří testovacích období (poslední k 29. 3.) zaregistrovalo přes 2 000 Čechů. MV UK reagovalo na zprávu obsahující výsledky kontroly fungování „EU Settlement Scheme“.

středa 1. května 2019

Aktuální informace týkající se programu Horizont 2020 a dalších programů EU pro financování výzkumu, inovací a VŠ vzdělávání: Až do vystoupení zůstává UK ČS EU, a britské organizace se mohou nadále plně účastnit programu Horizont 2020. Ratifikace dohody o vystoupení UK z EU by zajistila pokračující účast UK v programu Horizont 2020 až do konce programového období a na celou dobu trvání realizovaných projektů. Pro případ tzv. brexitu bez dohody byly ze strany britské vlády vydané záruky pro zajištění kontinuity financování. Britská vláda se zavazuje financovat britskou účast během celé doby trvání projektu ve všech úspěšných návrzích projektů, které budou podány před samotným vystoupením z EU (vztahuje se také na projekty, které ještě v čase brexitu nebudou o výsledcích výzev informovány). Ve zbývajícím období, tzn. od vystoupení UK z EU do konce roku 2020, se britská vláda zavazuje financovat britskou účast ve výzvách otevřených pro třetí země programu H2020.

pátek 26. dubna 2019

Z Kulatého stolu na téma Nastavení budoucího vztahu s UK po brexitu budou vypracována doporučení pro vládu ČR a další tvůrce české evropské politiky.

středa 24. dubna 2019

Zveřejněny aktualizované informace (ve všech 26 jazycích) pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří žijí, pracují či studují v UK, o tom, jak se zaregistrovat v EU Settlement Scheme. Povinnost se vztahuje rovněž na osoby s povolením k trvalému pobytu (permanent residence) v UK. Občan mající neomezené povolení k pobytu nebo vstupu (indefinite leave to remain or enter) nebo je občanem Irska, se registrovat nemusí, ale může. Registrace se provádí online pomocí aplikace, která prověří tři základní údaje: totožnost, pobyt v UK a případný záznam v rejstříku trestů. Registrovat se lze od 30. 3. 2019.

středa 17. dubna 2019

Zveřejněn report z konference na téma Brexit jako zrcadlo Evropy, kterou organizovala ČSESP společně s MZV v pátek 5. dubna 2019 v Černínském paláci MZV ČR. Máte-li zájem o podrobný záznam z konference, přečtěte si živě psaný report na Twitteru pod hashtagem #brexitMZV19.

úterý 16. dubna 2019

Předsedové Evropské rady a Evropské komise na plenárním zasedání EP informovali o výsledku Evropské rady (čl. 50). Předseda Evropské rady ve svém vystoupení zdůvodnil rozhodnutí EU-27 o prodloužení lhůty dle čl. 50; zdůraznil, že ačkoliv účast UK ve volbách do Evropského parlamentu vyvolává emoce, UK (dokud bude členským státem)  má právo a povinnost se těchto voleb zúčastnit, a že tuto skutečnost nelze zpochybňovat. Předseda Evropské komise ve svém vystoupení poukázal na skutečnost, že datum 31. říjen je konečný termín.

Předseda Evropské komise zaslal v návaznosti na své vystoupení v plénu G. Verhofstadtovi (koordinátorovi Evropského parlamentu pro brexit a předsedovi Brexit Steering Group) prohlášení Evropské komise, které odráží závazek Evropské komise k úzké spolupráci s Evropským parlamentem.

Pondělí 15. dubna 2019

Konference předsedů Evropského parlamentu rozhodla, že v rámci posledního plenárního zasedání nebude Evropský parlament o udělení svého souhlasu s dohodou o vystoupení hlasovat. Generální tajemník Rady EU zaslal předsedovi Evropského parlamentu dopis, ve kterém ho informoval o výsledku Evropské rady (čl. 50) a písemné proceduře, kterou byly schváleny příslušná rozhodnutí ohledně technických změn dohody o vystoupení. Současně vyzval Evropský parlament, aby zohlednil veškeré změny a uvedené informace při udělení svého consentu s pozměněným návrhem rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vystoupení.

pátek 12. dubna 2019

V Úředním věstníku EU zveřejněno nouzové opatření k vízům. Ostatní nouzová opatření byla zveřejněna v Úředním věstníku EU již 27. 3. 2019.

čtvrtek 11. dubna 2019

Zveřejněn dopis stálého zástupce UK při EU T. Barrowa předsedovi ER stvrzující souhlas britské vlády s rozhodnutím Evropské rady o prodloužení lhůty dle čl. 50.

Britská premiérka informovala poslance britského Parlamentu o výsledcích ER50. Uvedla zejména, že odsouhlasené prodloužení brexitu maximálně do 31. 10. 2019 je kompromisem, a že UK může z EU vystoupit dříve, pokud schválí dohodu o vystoupení. V souladu se zákonem o volbách do Evropského parlamentu ministr David Lidington vyhlásil den konání těchto voleb na 23. 5. 2019.

středa 10. dubna 2019

Evropská rada dle článku 50 Smlouvy o EU (ER50) vzala na vědomí dopis premiérky Theresy Mayové ze dne 5, dubna 2019, v němž požádala o další prodloužení lhůty (stanovené podle čl. 50 odst. 3 SEU) do dne 30. června 2019 v zájmu dokončení procesu ratifikace dohody o vystoupení. V reakci na tuto žádost se ER50 dohodla na dalším prodloužení předmětné lhůty s cílem umožnit ratifikaci dohody o vystoupení oběma stranami. Toto prodloužení by mělo trvat po dobu nezbytně nutnou, v každém případě však nejdéle do dne 31. října 2019. Evropská rada rovněž připomněla, že v případě, že strany dokončí své ratifikační postupy přede dnem 31. října 2019, může v souladu s čl. 50 odst. 3 SEU dohoda o vystoupení vstoupit v platnost dříve. Proto by k vystoupení mělo dojít k prvnímu dni měsíce následujícího po dokončení ratifikačních postupů, nebo dne 1. listopadu 2019, podle toho, co nastane dříve.

úterý 9. dubna 2019

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnil seminář zaměřený na opatření na hranicích Spojeného království po brexitu. Seminář, který uspořádalo Velvyslanectví Spojeného království, se těšil výraznému zájmu ze strany nejen českých podnikatelů. Ti tak měli jedinečnou příležitost diskutovat o otázkách souvisejících s celními procedurami, importem a exportem zboží, potravin, živých zvířat, živočišných produktů a krmiva a rostlin přímo se zástupci britské mezirezortní skupiny Border Delivery Group, která má za úkol zajistit, že na hranicích nenastanou závažné problémy v případě jakéhokoli scénáře odchodu Spojeného království z EU. S možnými dotazy je pak možné se obracet jak na MPO prostřednictvím e-mailové adresy brexit@mpo.cz, tak v případě konkrétních dotazů na opatření přijímaná britskými úřady na adresu queriesattheborder.fr@hmrc.gsi.gov.uk.

Prezentace ze semináře:

pondělí 8. dubna 2019

Sněmovna lordů přijala pozměňovací návrh k tzv. Cooper bill, který posléze poslanci většinou schválili a královna k němu vyslovila souhlas (již není nutné, aby britští poslanci znovu odsouhlasili změny prodloužení lhůty, které by navrhla EU, muselo by se ovšem jednat o prodloužení přesahující datum 22. 5. 2019).

Komisař Phil Hognan představil připravenost EU a opatření na podporu evropských farmářů v případě vystoupení UK bez dohody.

pátek 5. dubna 2019

Britská premiérka zaslala předsedovi Evropské rady dopis s žádostí o další prodloužení lhůty stanovené podle čl. 50 SEU. Navrhla datum 30. 6. 2019 s tím, že vláda UK bude pokračovat v přípravách voleb do Evropského parlamentu pro případ, že by UK bylo v době jejich konání stále členským státem.

Komisař Karmenu Vella představil nouzová opatření ke zmírnění dopadů vystoupení UK z EU bez dohody na rybolov.

středa 3. dubna 2019

Dolní sněmovna britského parlamentu těsně před středeční půlnocí nejtěsnější možnou většinou (313:312) schválila návrh zákona, který pověřuje premiérku T. Mayovou usilovat o odklad brexitu, bude-li zemi 12. dubna hrozit varianta bez odchodu Spojeného království z EU dohody. Návrh teď směřuje do horní parlamentní komory.

pondělí 1. dubna 2019

Druhé indikativní hlasování v Dolní sněmovně opět skončilo patovou situací, neboť žádný ze čtyř tzv. indicative votes nezískal většinu.

Hlasovalo se o těchto návrzích:

 • C: Celní unie (neprošel o tři hlasy) – návrh vyžaduje závazek vyjednat „stálou a komplexní celní unii s EU“.
 • D: Společný trh 2.0 – Návrh počítal s členstvím Spojeného království v Evropském sdružení volného obchodu (ESVO) a v Evropském hospodářském prostoru (EHP).
 • E: Referendum – Hlasovalo se o podmínce veřejného hlasování (referenda), které by potvrdilo jakoukoli dohodu brexitu schválenou parlamentem a před její ratifikací.
 • G: Nadřazenost parlamentu – Předmětem návrhu byla podmínka vyjednat delší odklad brexitu, a pokud to nebude možné, parlament má vybrat a rozhodnout mezi odchodem bez dohody nebo zpětvzetím čl. 50 SEU
   

středa 27. března 2019

Dolní sněmovna přijala statutory instrument, který zakotvuje prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU v návaznosti na obsah rozhodnutí ER50 (21. 3. 2019) do vnitrostátního práva UK.

Indikativní hlasování v Dolní sněmovně skončilo patovou situací, neboť žádný z osmi tzv. indikative votes nezískal většinu: 
B: No deal (John Baron, 160:400), D: Společný trh 2.0 (Nick Boles, 188:283),
H: EHP / ESVO bez celní unie (George Eustice, 65:377),
J: Celní unie (Ken Clarke, 264:272), K: Labouristický plán (Jeremy Corbyn, 237:307),
L: Zpětvzetí notifikace dle čl. 50 SEU (Joanna Cherry, 184:293), M: Druhé referendum (Margaret Beckett, 268:295),
O: Nouzová preferenční opatření (Marcus Fysh, 139:422).

Za britskou vládu po ukončení hlasování vystoupil S. Barclay, který vyzval poslance, aby („in the national interest“) podpořili dohodu o vystoupení. 

pondělí 25. března 2019

V Dolní sněmovně britského Parlamentu proběhlo hlasování o poslaneckých návrzích. Prošel návrh konzervativního poslance O. Letwina (329:302), čímž si poslanci vynutili možnost projednat 27. března své návrhy ohledně podoby vystoupení UK z EU. Ministerstvo pro vystoupení UK z EU označilo výsledek hlasování za nebezpečný precedent.

čtvrtek 21. března 2019

Evropská rada dle čl. 50 SEU vzala na vědomí dopis britské premiérky Theresy Mayové ze dne 20. března 2019. V reakci na něj schválila nástroj týkající se dohody o vystoupení a společné prohlášení doplňující politické prohlášení, jež byly dohodnuty mezi Evropskou komisí a vládou UK dne 11. března 2019 ve Štrasburku. Evropská rada přijala závěry, ve kterých vyslovila souhlas s prodloužením lhůty do dne 22. května 2019 za podmínky, že Dolní sněmovna britského Parlamentu příští týden schválí dohodu o vystoupení.

Jestliže Dolní sněmovna příští týden dohodu o vystoupení neschválí, Evropská rada souhlasí s prodloužením předmětné lhůty do dne 12. dubna 2019 a očekává, že před uvedeným dnem UK Evropské radě přednese k posouzení další postup.

Evropská rada zopakovala skutečnost, že dohodu o vystoupení, která byla mezi EU a UK dohodnuta v listopadu roku 2018, není možné znovu otevírat. Jakýkoli jednostranný závazek, prohlášení nebo jiný akt by měl být slučitelný s literou i duchem dohody o vystoupení. Vyzvala rovněž k tomu, aby na všech úrovních pokračovala práce zajišťující připravenost a alternativní opatření s ohledem na důsledky vystoupení UK, a to při zohlednění veškerých možných vyústění.

středa 13. března 2019

Dolní sněmovna britského Parlamentu odmítla vystoupení UK z EU bez dohody (tzv. „no deal scénář“). V důsledku tohoto kroku proběhne dne 14. března hlasování o prodloužení dvouleté lhůty pro sjednání výstupové dohody dle čl. 50 SEU.

úterý 12. března 2019

V Dolní sněmovně britského Parlamentu proběhla rozprava a druhé hlasování o dohodě o vystoupení UK z EU a politické deklaraci k rámci budoucích vztahů mezi EU a UK (tzv. meaningful vote). Britští poslanci hlasovali proti přijetí dokumentů (poměrem hlasů 242:391).

Oba dokumenty byly již dříve potvrzeny vedoucími představiteli EU-27 na mimořádném zasedání Evropské rady dle čl. 50 dne 25. listopadu 2018. Závěry z listopadového zasedání a příslušné dokumenty byly následně stvrzeny na Evropské radě dle čl. 50 dne 13. prosince 2018.

Bylo zveřejněno právní stanovisko G. Coxe (Attorney General) k dokumentům přijatým dne 11. března 2019 v návaznosti na setkání britské premiérky a předsedy Evropské komise.

Dne 13. března 2019 budou britští poslanci hlasovat o vyloučení scénáře vystoupení UK z EU bez dohody.

Zdroje:

 

pondělí 11. března

Britská premiérka se setkala s předsedou Evropské komise ve Štrasburku. Následně proběhla tisková konference a byl zveřejněn dopis předsedy Evropské komise adresovaný předsedovi Evropské rady, ve kterém J.- C.Juncker zdůraznil, že EU musí podpořit úsilí britské premiérky, pokud jde o dosažení řádného vystoupení UK, a to při respektování výsledků referenda z 26. 6. 2016. Přílohou dopisu je nástroj týkající se dohody o vystoupení a společné prohlášení doplňující politické prohlášení. V jednostranném prohlášení UK se uvádí, že pokud nebude dosaženo shody na budoucím vztahu, nic nebude bránit UK v tom, aby se vyvázalo z povinností vyplývajících z Protokolu o Irsku/Severním Irsku, přičemž UK dodrží v celém rozsahu a za všech okolností své povinnosti z Velkopáteční dohody z r. 1998.

Zdroje:

 

čtvrtek 7. března 2019

Prezident republiky podepsal vládní brexitový zákon ze dne 27. února 2019 s celým názvem "o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie".

středa 27. února 2019

Další hlasování Dolní komory britského Parlamentu se týkalo pouze pozměňovacích poslaneckých návrhů k neutrálnímu vládnímu usnesení k revidovanému vládnímu plánu. Prošly 2 návrhy:

 • návrh (502:20) labouristické poslankyně Y. Cooperové a konzervativního poslance O. Letwina (přípravit legislativní opatření k prodloužení lhůty dle čl. 50 Smlouvy o EU a přinutit vládu, aby dostála svému slibu ve věci časového harmonogramu březnového hlasování)
 • návrh konzervativního poslance A. Costy (měl největší podporu napříč politickými stranami), aby vláda implementovala část znění dohody o vystoupení, která upravuje práva občanů po brexitu, a to bez ohledu na výsledek vyjednávání mezi EU a UK

neděle 24. února 2019

 • Britská premiérka během cesty na egyptský summit pro Euronews uvedla, že se o brexitu bude v britském Parlamentu hlasovat nejpozději 12. března. Zdůvodnila, že jelikož vyjednávání s EU stále probíhá, o dohodě se hlasovat (meaningful vote) 27. 2. nebude.
 • Předseda ER50 D. Tusk se setkal s britskou premiérkou, na následné tiskové konferenci uvedl, že prodloužení brexitu by bylo racionálním řešením. Dle tiskové zprávy britská premiérka jednala kromě předsedy ER rovněž s předsedou EK a s premiéry IT, NL a kancléřkou Merklovou, včetně irského premiéra L. Varadkara, který ve svém vyjádření pro média vyloučil časově omezený backstop i jednostranné vystoupení („unilateral exit clause“).

sobota 23. února 2019

pátek 22. února 2019

 • Irská vláda zveřejnila legislativní balíček opatření v rámci nouzového plánování a příprav na vystoupení z EU bez dohody.

čtvrtek 21. února 2019

 • V Bruselu jednali představitelé labouristické strany J. Corbyn a K. Starmer (pouhá výměna informací).
 • Výbor pro EU Horní komory britského Parlamentu zveřejnil svou třetí zprávu k mezinárodním smlouvám (“Third report scrutinising Brexit-related international agreements”).

středa 20. února 2019

 • V průběhu PMQs poslanci kladli britské premiérce dotazy ohledně vyloučení no-deal a další problematiky. Předseda labouristické strany se dotazoval ve věci jednání premiérky se zástupci EU. Vůdce SNP se ptal premiérky ohledně dalšího „meaningful vote“, výsledků činnosti konzervativní vlády a ekonomickým dopadů brexitu. Dle M. Strida (MF UK) vláda zveřejnila analýzu ekonomického dopadu zveřejnila. Výsledky jednání si můžete prohládnout na videu na webu House of Commons. Transkripce projednávání v Dolní komoře k dispozici 3 hodiny po projednání k dispozici na: Hansard online.
   
 • Tři členky konzervativní strany vystoupily ze strany a připojili se k nově vytvořené Independent Group. V dopise adresované premiérce zdůvodnili své rozhodnutí.
   
 • Britská premiérka jednala v Bruselu s předsedou EK dne 20. února 2019. V rámci společného prohlášení shrnuli výsledky svého jednání (dočasná povaha backstopu versus „alternative arrangements“; právní záruky; společný dopis předsedů EK a EP ze 14. ledna; možnost úpravy znění politického prohlášení; pokračování jednání mezi unijním a britským vyjednavačem). Do konce února se má uskutečnit další jednání mezi premiérkou a předsedou EK (termín k datu zpracování podkladů není znám).
 • V rámci zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP rozprava k brexitu;  v rámci Zahraničního výboru  EP rozprava k brexitu ohledně souhlasu EP (s hlasováním v plénu EP se posečká, dokud nebude zřejmé, že k podpisu dohody Radou dojde, jiné výbory EP mohou dopisem svého předsedy postoupit stanovisko k dohodě výboru AFCO, kterému předseda EP předal 30. 1. referral; možného prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU; proběhlo první jednání Brexit Consent Group) a dopadu na volby do EP.
   
 • GS Rady vyhlásil písemnou proceduru (do 12:00 hod 21. 2.) ve věci rozhodnutí o autorizaci UK k uzavření a podpisu dvou dohod s ČS EFTA, která by řešila práva občanů těchto států a další aranžmá vzájemných vztahů po brexitu.

úterý 19. února 2019

pondělí 18. února 2019

 • Setkání unijního vyjednavače M. Barniera s britským ministrem pro brexit S. Barclayem, kterého doprovodil attorney general G. Cox (očekává se od něj upřesnění navrhované změny textu k backstopu), nepřineslo nic nového. G. Cox je stále více a více klíčovou osobou jednání UK s EU, jelikož je autorem původního právního doporučení vládě (legal advice), které kritizuje backstop. Očekává se, že po skončení jednání upraví své doporučení a tím umožní mnoha poslancům hlasovat pro dohodu sjednanou T. May.
 • Sedm poslanců labouristické strany oznámilo ukončení svého členství ve straně. Zůstávají nadále členy Parlamentu UK jako tzv. Nezávislá skupina / Independent Group
 • EK zintenzivnila kampaň informující evropské podniky o opatřeních v oblasti cel a nepřímých daní (např. DPH) v případě brexitu bez dohody. Podniky, které mají zájem pokračovat v obchodování s UK, by měly vyhodnotit, zda mají k uplatňování celních postupů a pravidel potřebné technické kapacity a nezbytné lidské zdroje; zvážit, zda je třeba získat různá celní povolení a registrace; kontaktovat vnitrostátní celní správu. Mají nyní k dispozici informační materiály (včetně pětibodového kontrolního seznamu).
 • https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-cs
 • https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf

čtvrtek 14. února 2019

 • Proběhla debata a hlasování v Dolní komoře britského Parlamentu. Britští poslanci navázali na hlasování z 29. ledna. Britská vláda utrpěla symbolickou porážku, neboť poslanci odmítli původní usnesení vlády, kterým měli vzít poslanci na vědomí dosavadní postup vlády UK. Poslanci hlasovali rovněž o dvou pozměňovacích návrzích k tomuto usnesení. Ani jeden z nich však nebyl přijat.

úterý 12. února 2019

 • Britská premiérka vystoupila před britské poslance, aby je zpravila o posledním vývoji ve vyjednávání. Požádala je o další čas pro jednání o severoirském backstopu s EU.

pátek 8. února 2019 

 • Irský premiér Leo Varadkar po setkání s britskou premiérkou v Dublinu vyjádřil naději, že lze dosáhnout dohody, a tím zabránit chaotickému vystoupení UK.

čtvrtek 7. února 2019

 • Britská premiérka jednala s předsedy EK, ER a EP. Jednání proběhlo ve vzájemné snaze dosáhnout řádného vystoupení a nastavení pevného budoucího partnerství. Britská premiérka popsala kontext dění v britském Parlamentu, jehož Dolní sněmovna požaduje právně závaznou změnu podmínek backstopu, a zmínila různé varianty postupu vyplývající z jejího mandátu. Předseda EK zdůraznil postoj EU-27 neotevírat znění dohody o vystoupení a otevřenost, pokud jde o úpravu znění politického prohlášení, přičemž všechny změny by musely být odsouhlaseny EP a EU-27. Strany se shodly na pokračování rozhovorů za účelem nalezení řešení, které získá potřebnou podporu britského Parlamentu a bude v souladu s vodítky ER.

úterý 5. února 2019

 • Britská premiérka se ve svém projevu před zástupci podnikatelské sféry v Belfastu snažila ujistit irské občany, že britská vláda usiluje o to, aby nebyla obnovena tvrdá hranice mezi Severním Irskem a Irskem.

úterý 29. ledna 2019

 • V Dolní komoře britského Parlamentu proběhla debata a hlasování o tzv. plánu B ohledně dalšího jednání o brexitu. Řada poslanců prosazovala své požadavky, a to formou pozměňovacích návrhů k usnesení, které spolu s tzv. plánem B předložila britská vláda. Z uplatněných návrhů prošly pouze dva: požadavek, aby vláda vyloučila „no deal scénář“, a požadavek, aby se vláda vrátila k jednacímu stolu a našla „alternativní řešení“ pro otázku Irska a Severního Irska.

pondělí 21. ledna 2019

 • Premiérka Theresa Mayová přednesla v Dolní sněmovně britského Parlamentu proslov a naznačila další plánované kroky v brexitovém procesu formou tzv. plánu B. Zdůraznila 3 změny v postupu britské vlády v rámci snahy o dosažení dohody s EU: větší flexibilita, otevřenost a zapojení britského Parlamentu do vyjednávání o budoucím vztahu s EU; zajištění ochrany práv pracujících a environmentálních standardů a splnění závazku týkajícího se hranice mezi Severním Irskem a Irskem.

středa 16. ledna 2019

středa 16. ledna 2019

 • Britská vláda přečkala hlasování o vyslovení nedůvěry v Dolní komoře Parlamentu vyvolané opozičními labouristy (poměrem hlasů 325 pro důvěru a 306 pro vyslovení nedůvěry vládě). K vyslovení nedůvěry bylo zapotřebí 318 hlasů. Britská premiérka následně oslovila předsedy všech hlavních politických stran, se kterými se chce setkat, s nabídkou na další hledání řešení v otázce brexitu. Bezprostředně po ukončení hlasování již jednala s představiteli Skotské národní strany a Demokratické unionistické strany. Premiérka tak usiluje o nalezení mezi-stranické shody na dalším postupu napříč politickými stranami.

úterý 15. ledna 2019

úterý 15. ledna 2019

 • Britští poslanci Dolní sněmovny britského Parlamentu v rámci hlasování („meaningful vote“) odmítli dohodu o vystoupení UK z EU i tím i politickou deklaraci o budoucích vztazích. Dle britského zákona o vystoupení UK z EU by měla vláda předstoupit před Parlament a představit mu plán dalšího postupu. Nelze vyloučit, že Parlament zadá vládě, aby dohodla prodloužení vyjednávací lhůty podle čl. 50 SEU či podpořila nové referendum o konkrétní podobě brexitu.

úterý 15. ledna 2019

 • Senátoři si ve formátu Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR vyslechli informaci vlády ČR o změnách právních předpisů ČR v souvislosti s vystoupením UK z EU.

pondělí 14. ledna 2019

pátek 11. ledna 2019

čtvrtek 10. ledna 2019

 • Jednání britské vlády, v rámci kterého britský ministr pro odchod UK z EU Stephen Barclay informoval členy vlády o stavu příprav UK na vystoupení UK bez dohody.

středa 9. ledna 2019

 • Jednání COREPER (čl. 50 SEU) k balíčku dokumentů týkajících se vystoupení UK z EU. Cílem bylo dosáhnout shody na textech, aby mohly být následně schváleny formou písemné procedury.

úterý 8. ledna 2019

 • Okolnosti předcházející hlasování o dohodě o vystoupení se komplikují projednáváním pozměňovacích návrhů britských poslanců ke státnímu rozpočtu a zvýšení daní, což poslanci podmiňují požadovaným hlasováním o dohodě o vystoupení (Yvette Cooperová, stínová ministryně vnitra za Labouristickou stranu; Vince Cable za Liberální demokraty). Více viz The GuardianBBCEU Observer.

pondělí 7. ledna 2019 a středa 9. ledna 2019

 • Pracovní skupina Rady EU (čl. 50 SEU) projednala balíček dokumentů, který měl být následně projednán na odpoledním COREPERu (čl. 50 SEU) dne 9. 1. 2019. Členské státy EU se shodly na tom, že je nutno pokročit ve schválení dohody o vystoupení na straně EU před hlasováním v britském Parlamentu dne 15. 1. 2019.

pondělí 7. ledna 2019

neděle 6. ledna 2019

 • Britská premiérka Theresa Mayová v rámci pořadu BBC potvrdila, že se hlasování o dohodě o vystoupení z EU uskuteční v 3. týdnu 2019. Ujistila občany, že se bude věnovat v období před hlasováním problematice Severního Irska, roli Parlamentu při jednáních o budoucí dohodě o vztazích mezi UK a EU a jednáním s EU ve věci získání dalších záruk v klíčových tématech dohody. Během vánočních svátků a na začátku roku 2019 uskutečnila telefonické diplomatické rozhovory s vedoucími představiteli EU27 a EK.

středa 19. prosince 2018

středa 19. prosince 2018

pondělí 17. prosince 2018

 • Britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že Parlament UK bude opětovně debatovat o návrhu dohody o vystoupení a o politické deklaraci o budoucích vztazích mezi UK a EU v týdnu od 7. 1. 2019.

čtvrtek 13. prosince 2018

 • Vedoucí představitelé EU27 se sešli na mimořádném zasedání Evropské rady (čl. 50 SEU), aby jednali o brexitu. Znovu potvrdili závěry ze dne 25. 11. 2018, v nichž stvrdili dohodu o vystoupení a schválili politické prohlášení („Unie za touto dohodou stojí a má v úmyslu přistoupit k její ratifikaci. Tato dohoda není otevřena k opětovnému vyjednání.“). Závěry obsahovaly politické záruky zejména ohledně tzv. pojistky pro Severní Irsko (backstop). Rovněž byl zdůrazněn zájem EU na sjednání ambiciózního budoucího vztahu, díky kterému by nemělo dojít k aktivaci irského backstopu. Pokud by tato situace přesto nastala, EU se zavázala, že podnikne všechno pro to, aby situace trvala co nejkratší dobu. Zazněla také výzva k zintenzivnění prací na připravenosti na všechny možné scénáře.

středa 12. prosince 2018

 • Britská premiérka obhájila v hlasování o vyslovení stranické nedůvěry svůj post předsedkyně konzervativní strany, a tím i vlády (poměrem 200 hlasů k 117). Ve svém projevu apelovala na všechny parlamentní strany, aby spolupracovaly pro dosažení spořádaného brexitu.

středa 12. prosince 2018

pondělí 10. prosince 2018

 • Britská premiérka Theresa Mayová informovala ve svém projevu v britském Parlamentu, že odloží plánované hlasování o návrhu dohody o vystoupení UK z EU, neboť pro něj mezi poslanci nezískala dostatečnou podporu. Hlasování mělo proběhnout dne 11. 12. 2018.

středa 5. prosince 2018

 • EK zahájila postup vedoucí k podpisu a uzavření dohody o vystoupení UK z EU. V návaznosti na zasedání Evropské rady (článek 50 SEU) konané dne 25. 11. 2018 vydala dva návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dohody.
 • Aby mohla dohoda o vystoupení vstoupit v platnost, musí nyní Rada EU schválit podpis jejího znění jménem Unie a Evropský parlament musí poté vyslovit svůj souhlas před tím, než ji Rada EU uzavře. UK bude muset dohodu o vystoupení ratifikovat v souladu se svými vlastními ústavními postupy.

čtvrtek 29. listopadu 2018

pondělí 26. listopadu 2018

neděle 25. listopadu 2018

 • Na mimořádném zasedání Evropské rady (dle čl. 50 SEU) vedoucí představitelé EU27 potvrdili návrh dohody o vystoupení UK z EU a schválili návrh politického prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a UK. Vyzvali EK, Evropský parlament a Radu EU, aby učinily nezbytná opatření k zajištění toho, aby dohoda mohla vstoupit v platnost (30. 3. 2019).

čtvrtek 22. listopadu 2018

 • Předseda Evropské rady Donald Tusk zaslal členským státům EU27 návrh politického prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi EU a UK. Bylo dohodnuto na úrovni vyjednavačů (v zásadě dohodnuto na politické úrovni) s výhradou potvrzení ze strany vedoucích představitelů.

pondělí 19. listopadu 2018

 • Rada pro obecné záležitosti (čl. 50 SEU) ve složení EU27 se zabývala přípravou mimořádného zasedání Evropské rady (čl. 50 SEU) plánovaného na 25. 11. 2018. Ministři jednali o návrhu dohody o vystoupení UK z EU a vyjádřili se k návrhu politického prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a UK.

čtvrtek 15. listopadu 2018

 • Novým ministrem (vyjednavačem) pro odchod UK z EU se stal Stephen Barclay (poslanec za konzervativní stranu). Vystřídal Dominica Raaba, který rezignoval kvůli nesouhlasu s předběžným textem dohody o vystoupení UK z EU. Měl by se věnovat zejména domácí přípravě na vystoupení UK z EU a tomu, aby byla dohoda následně schválena v britském Parlamentu.

středa 14. listopadu 2018

úterý 13. listopadu 2018

pondělí 12. listopadu 2018

 • Na Radě pro obecné záležitosti (čl. 50 SEU) hlavní vyjednavač M. Barnier informoval ministry EU-27 o situaci po jednáních s UK v posledních týdnech. Vysvětlil, že intenzivní vyjednávací úsilí pokračuje, zatím však nebylo dosaženo dohody. Některé klíčové otázky zůstávají nevyřešeny, zejména řešení mající zabránit vzniku „tvrdé“ hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Rada potvrdila záměr vytvořit po brexitu Delegaci EU v UK.

středa 17. října 2018

 • Na úvod jednání Evropské rady vystoupila britská premiérka s informací k probíhajícím jednáním o vystoupení UK z EU. Následně proběhla na toto téma diskuse ve formátu EU27 (čl. 50 SEU). Jednání nemělo žádné písemné závěry. Lídři EU27 posoudili stav jednání s UK. Potvrdili svou důvěru ve vyjednavače Michela Barniera a uvedli, že ani přes intenzivní jednání nebylo dosaženo dostatečného pokroku.

úterý 16. října 2018

 • Unijní vyjednavač Michel Barnier informoval Radu pro obecné záležitosti (čl. 50 SEU) o nejnovějších rozhovorech s UK. Během zasedání vysvětlil, že některé klíčové otázky zůstávají i přes intenzivní vyjednávací úsilí nevyřešeny, zejména záložní řešení mající zabránit vzniku „tvrdé“ hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Pokud jde o rámec budoucích vztahů, nejvíce kontroverzním tématem je budoucí podoba ekonomického (obchodního) vztahu.

středa 19. září – čtvrtek 20. září 2018

 • V rámci neformálního summitu se uskutečnil pracovní oběd ve složení EU27 věnovaný brexitu, jenž byl příležitostí pro posouzení pokroku v jednáních s UK a pro diskusi o dalším postupu. Všech 27 vedoucích představitelů znovu potvrdilo, že jsou naprosto jednotní, a dohodlo se:
 1. že nebude žádná dohoda o vystoupení bez solidního, funkčního a právně závazného záložního řešení v otázce Irska,
 2. že bude vydáno společné politické prohlášení, v němž budou v co největší míře objasněny budoucí vztahy,
 3. na časovém harmonogramu pro další jednání.
 • Předseda Evropské rady Donald Tusk po summitu v Salzburku prohlásil: „Okamžikem pravdy pro jednání o brexitu bude říjnové zasedání Evropské rady. Očekáváme, že do té doby bude v jednáních o brexitu dosaženo maximálního pokroku a výsledků. Poté rozhodneme, zda podmínky umožňují, abychom v listopadu svolali mimořádnou vrcholnou schůzku s cílem dohodu finalizovat a formalizovat.“

úterý 18. září 2018

 • Unijní vyjednavač Michel Barnier informoval Radu pro obecné záležitosti (čl. 50 SEU) o aktuálním stavu jednání o brexitu v návaznosti na poslední kola jednání s UK. Ministři měli možnost jednat o aktuální situaci a dalším postupu.

pátek 20. 7. 2018

 • Rada pro obecné záležitosti (čl. 50) spolu s hlavním vyjednavačem Evropské komise Michelem Barnierem posoudila aktuální stav jednání o brexitu. M. Barnier představil sdělení o připravenosti vypracované Komisí.

čtvrtek 12. 7. 2018

 • Byla zveřejněna Bílá kniha UK o budoucím vztahu s EU.


neděle 8. 7. 2018

 • V návaznosti na jednání vlády UK o podobě Bílé knihy, které se uskutečnilo dne 6. července 2018 v Chequers, dne 8. července 2018 David Davis rezignoval na svou funkci hlavního vyjednavače UK, téměř obratem byl jmenován nový vyjednavač Dominic Raab. Nadcházející den odstoupil ministr zahraničí Boris Johnson (nahrazen dřívějším ministrem zdravotnictví Jeremy Huntem). Oba odstoupivší ministři byli zastánci tzv. tvrdého brexitu (UK bez přístupu na jednotný trh a nečlen celní unie s EU). Právě prohlášení vlády UK z Chequers znamenalo mírný příklon k variantě tzv. soft brexitu (zóna volného obchodu, volný obchod se zbožím, ne se službami, konec volného pohybu osob, vysoký standard ochrany životního prostředí nebo sociálních a pracovních otázek).

čtvrtek a pátek 28. – 29.  6. 2018

 • ER50  (čl. 50)  Na základě přípravy Rady pro obecné záležitosti (čl.50) ze dne 26. června vyhodnotila Evropská rada (čl. 50) dosavadní pokrok v jednáních o vystoupení UK z EU. Přivítala dosažený pokrok v některých částech dohody o vystoupení. Současně vyjádřila obavy nad jeho nedostatkem v otázce Irska a Severního Irska a konkrétně zmínila rovněž otevřenou otázku Gibraltaru. Zdůraznila rovněž nutnost naplňování všech závazků coby podmínku postupu vyjednávání.

úterý 19. 6. 2018

 • EK a UK zveřejnily společné prohlášení, ve kterém konstatují pokrok, kterého bylo dosaženo, pokud jde o podmínky návrhu dohody o vystoupení od zveřejnění předchozí verze znění z 19. března.

pondělí 14. 5. 2018

 • Michel Barnier, hlavní vyjednavač Evropské komise pro brexit, informoval Radu pro obecné záležitosti (čl. 50) o vývoji jednání se Spojeným královstvím a zdůraznil, že je třeba se věnovat všem otázkám souvisejícím s vystoupením a připomněl, že je nutné nadále pracovat na zajištění připravenosti na různé scénáře. Dále seznámil ministry EU-27 s možnou strukturou budoucích jednání se Spojeným královstvím o partnerství.

čtvrtek 12. 4. 2018

 • Do Prahy zavítal hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier. Setkal se s premiérem Andrejem Babišem, kterého informoval o aktuálním stavu jednání s Velkou Británií.  Michel Barnier se rovněž zúčastnil na Úřadu vlády jednání Pracovní skupiny brexit. Jednání předsedal státní tajemník Aleš Chmelař. Michel Barnier účastníky podrobně seznámil se současným stavem jednání s Velkou Británií jak o výstupové dohodě, tak o možných scénářích budoucích vztahů EU s Velkou Británií.

pátek 23. 3. 2018

 • ER50 přijala pokyny týkající se rámce budoucích vztahů s Velkou Británií po brexitu. Pokyny byly přijaty bez připomínek, diskuze proběhla až po samotném přijetí. Členské státy jednotně vyjádřily spokojenost nad textem. Barnier pak v debatě vyzdvihl hlavní úspěchy dosavadního vyjednávání ve věci dohody o vystoupení, tj. přechodné období, finanční vyrovnání a práva občanů. Uvedl, že hranice Irsko/Severní Irsko ještě není dořešena, ale je shoda s Velkou Británií na jasných principech.

pondělí 19. 3. 2018

 • Na tiskové konferenci vystoupili společně M. Barnier a D. Davis a představili novou verzi textu dohody o vystoupení. M. Barnier zdůraznil, že nová verze představuje zásadní etapu jednání, protože došlo ke shodě na velké části. Dodal ovšem, že jde jen o etapu, protože stále přetrvávají sporné body, a to zejména hranice Irsko/Severní Irsko.

pátek 16. 3. 2018

 • Byl distribuován revidovaný návrh pokynů ER50 reflektující  výsledky jednání CRP50.  Ten byl dále předmětem jednání šerpů a rady GAC50.

středa 14. 3. 2018

 • Do Prahy zavítal britský ministr pro vystoupení z EU David Davis, setkal se s premiérem Andrejem Babišem. David Davis zdůraznil mimořádně dobré vztahy mezi Velkou Británií a ČR, které jsou důvodem, proč je zapotřebí bavit se o budoucí spolupráci mezi našimi státy. Evropský parlament přijal návrh usnesení o brexitu.  Pro usnesení hlasovalo 544 poslanců (110 bylo proti a 51 se zdrželo hlasování).

týden od úterý 13. 3. 2018

 • Proběhlo další kolo vyjednávání mezi Evropskou komisí a Velkou Británií - toto období vnímáno Evropskou komisí jako zásadní možnost dosáhnout co největšího pokroku, před březnovou Evropskou radou (čl. 50).

středa 7. 3. 2018

 • Byly zveřejněny návrhy pokynů ER50 k budoucími vztahu s Velkou Británií. Týž den byl návrh projednán na Výboru stálých zástupců ve formaci k čl. 50 (Coreper 50). Britský ministr financí Philip Hammond prozatímně uzavřel vystoupení představitelů britské vlády k brexitu projevem, ve kterém se zabýval budoucími vztahy v oblasti finančních služeb.

pátek 2. 3. 2018

 • Pronesla svůj projev Theresa May, proslov měl za cíl představit vizi Velké Británie ohledně budoucího ekonomického vztahu s EU, na konkrétní návrhy ale v projevu nedošlo. Znovu potvrzeny dosavadní redlines.

středa 28. 2. 2018

 • Evropská komise zveřejnila očekávaný návrh právního textu dohody o vystoupení Velké Británie z EU. Velká Británie zveřejnila poziční dokument k právům občanů EU, kteří do Británie přijdou během přechodného období.

středa 21.2 2018

 • Velká Británie distribuovala dokument k přechodnému období formou reakce na původní návrh Evropské komise. Evropská komise v této souvislosti uvedla, že na základě zveřejněného dokumentu, se nebude pouštět do diskuze s Velkou Británií o textu výstupové dohody. Ta proběhne až po zveřejnění celého návrhu výstupové dohody ze strany Evropské komise a po jeho po projednání s členskými státy.

sobota 17. 2. 2018

 • K brexitu se v rámci bezpečnostní konference v Mnichově vyjádřila britská premiérka Theresa May. Hlavním bodem jejího projevu byla nabídka dohody mezi EU27 a Velkou Británií o vzájemné bezpečnostní spolupráci. T. May zdůraznila, že Británie považuje za svůj bezpodmínečný závazek nadále se podílet na udržování bezpečnosti v Evropě.

středa 14. 2. 2018

 • Svůj projev pronesl ministr zahraničních věcí Boris Johnson. Boris Johnson se v projevu zaměřil na pozitivní aspekty brexitu a ujištění britských občanů, že po brexitu bude lépe.

týden od pondělí 12. 2. 2018

 • Začala série proslovů vládních představitelů Velké Británie k brexitu.

týden od úterý 6.2. 2018

 • V Bruselu se konalo další kolo vyjednávání mezi Evropskou komisí a Velkou Británií.

pondělí 29. 1. 2018

 • Rada pro obecné záležitosti schválila směrnice pro přechodné období.

od čtvrtka 11. 1. 2018

 • Od druhého lednového týdne opět probíhala jednání Pracovní skupiny dle článku 50 (PS50). Jednání probíhala až do posledního lednového týdne a byly na nich projednávány jednotlivé kapitoly týkající se rámce budoucích vztahů.

středa 20. 12. 2017

 • Evropská komise předložila v návaznosti na jednání ER50 dne 15. 12. návrh negociačních směrnic o přechodném období. Věcná diskuse k návrhu probíhala v průběhu ledna 2018 na jednáních Výboru stálých zástupců ve formaci k čl. 50 (Coreper 50).

pátek 15. 12. 2017

 • Na jednání Evropské rady dle článku 50 prezidenti a premiéři EU27 rozhodli, že v rámci první fáze vyjednávání s UK bylo dosaženo dostatečného pokroku a přijali pokyny pro zahájení druhé fáze jednání. Hlavní vyjednavač Evropské komise M. Barnier lídry EU27 informoval o procesu, díky kterému došlo k tomuto pozitivnímu výsledku. Lídři ocenili fakt, že se podařilo udržet jednotu EU27 a práci M. Barniera a jeho týmu.

středa 13. 12. 2017

 • Britský parlament projednal pozměňovací návrh zákona o vystoupení stanovující, že parlament musí schválit konečnou podobu brexitu.

pátek 1. 12. 2017

 • Na Úřadě vlády se konala plenární jednání Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Spojeného království z EU a pro řešení otázek spojených s budoucím směřováním EU s cílem shrnutí dosavadního vývoje vyjednávání o brexitu a projednání výchozí pozice ČR k přechodnému období a budoucímu uspořádání vztahů s UK.

pondělí 20. 11. 2017

 • V rámci jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC) rozhodli ministři členských států o přesídlení unijních agentur z Londýna. Evropská léková agentura míří do Amsterdamu, Evropský orgán pro bankovnictví do Paříže.

čtvrtek – pátek 9. – 10. 11. 2017

 • V Bruselu proběhlo šesté vyjednávací kolo o výstupové dohodě, kde sice došlo k prohloubení diskuze a vyjasnění některých otázek, ale pokrok, který by znamenal posun do druhé fáze konstatovat nelze.

středa 8.11. 2017

 • Evropský parlament vydal prohlášení ke stavu jednání u práv občanů, kde vyjadřuje nesouhlas s tím, že by v této oblasti mohla jednání být nedaleko dohody.

pátek 20.10. 2017

 • Na jednání Evropské rady (ER) dle čl. 50 byly bez připomínek přijaty Závěry ER a lídři tak konstatovali, že nebylo dosaženo dostatečného pokroku, který by umožnil posunout vyjednávání o brexitu do druhé fáze.

úterý 17.10. 2017

 • V Lucemburku proběhlo zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) dle čl. 50, tématem byla příprava na následující Evropskou radu dle čl. 50.

týden od 9.10. 2017

 • V Bruselu probíhá páté vyjednávací kolo o brexitu, po kterém opět nebylo dosaženo dostatečného pokroku, který by umožňoval říjnové Evropské radě dle čl. 50 posunout vyjednávání do druhé fáze.

pátek 6. 10. 2017

 • Evropská komise zveřejnila hodnocení jednotlivých nabídek k přemístění unijních agentur z UK.

úterý 3. 10. 2017

 • Evropský parlament přijal na plenárním zasedání rezoluci k dosavadnímu stavu jednání mezi EU a UK.

týden od 25. 9. 2017

 • Proběhlo čtvrté vyjednávací kolo o brexitu, kde byl nejvíce znatelný pokrok u přímého účinku výstupové dohody, UK poprvé uvedlo, že bude přímý účinek výstupové dohody akceptovat.

pondělí 25. 9. 2017

 • Jednala Rada pro obecné záležitosti (GAC), kde bylo hlavním tématem příprava na říjnovou Evropskou radu dle čl. 50.

pátek 22. 9. 2017

 • T. May přednesla projev v italské Florencii. Projev, ačkoliv ne zcela konkrétní, byl hodnocen pozitivně. Hlavní vyjednavač EU M. Barnier následně ocenil snahu UK posunout se vpřed ve vyjednávání.

týden od 28. 8. 2017

 • V Bruselu proběhlo třetí kolo vyjednávání o brexitu věnované především právům občanů, ale také otázkám finančního vyrovnání a Irsku.

pondělí 31. 7. 2017

pondělí 17. 7. 2017

 • Druhé kolo vyjednávání o brexitu se věnovalo právům občanů, finančnímu vypořádání a dalším otázkám.    

čtvrtek 22. 6. 2017

 • Na okraj Evropské rady proběhlo jednání států ve formátu EU27.

pondělí 19. 6. 2017

 • Vyjednávání Velké Británie a EU byla zahájena schůzkou Michela Barniera s Davidem Davisem.

pondělí 22. 5. 2017

 • Rada pro obecné záležitosti (GAC) schválila první vyjednávací směrnici pro Michela Barniera a jeho tým.

středa 17. 5. 2017

 • Na Úřadu vlády zasedala Pracovní skupina pro brexit a reformu EU. Tématy jednání byly výsledky Evropské rady, první vyjednávací směrnice a Bílá kniha o budoucnosti EU. Více zde.

sobota 29. 4. 2017

 • Summit Evropské rady, na kterém hlavy států a předsedové vlád zemí EU budou schvalovat mandát Evropské komise pro vyjednávání s Velkou Británií.

středa 12. 4. 2017

 • Ve sněmovně proběhla čtvrtá schůzka se zástupci politických stran, na které byla diskutována pozice ČR pro vyjednávání brexitu.

středa 29. 3. 2017

 • Velká Británie notifikovala dle čl. 50. Spouští se tak oficiální proces vystoupení Velké Británie z EU.

úterý 28. 3. 2017

 • Páté jednání Pracovní skupiny pro brexit a reformu EU.

středa 22. 2. 2017

pátek 3. 2. 2017

 • Malta hostila neformální summit hlav států a předsedů vlád členských zemí EU. Druhá část jednání ve formátu EU27 se věnovala tématu budoucnosti EU.

středa 18. 1. 2017

 • Pracovní skupina pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU se na svém čtvrtém jednání zabývala přesídlením agentur EU do ČR a projevem britské premiérky Theresy Mayové.

<!--Chybná instance-->

středa 21. 12. 2016

pátek 11. 11. 2016

čtvrtek 3. 11. 2016

 • Britský High Court rozhodl, že britská vláda musí před notifikací celý proces projednat ještě s Parlamentem. Britská vláda se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Supreme Court.

úterý 11. 10. 2016

 • Pracovní skupina pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU se sešla na Úřadu vlády za účasti velvyslance Libora Sečky.

pátek 16. 9. 2016

 • V Bratislavě se uskutečnil neformální summit EU27, který řešil budoucnost Evropské unie. Lídři 27 členských států se dohodli na tzv. roadmap. Jejím obsahem je soubor priorit pro další činnosti Unie, která bude založená na zajištění bezpečnosti a prosperity. Úkolem konkrétních opatření je v následujících šesti měsících vytvořit akceschopnější Unii a zvýšit důvěru občanů v evropský projekt.

pondělí 5. 9. 2016

<!--Chybná instance-->

pátek 26. 8. 2016

 • Ve Varšavě proběhl summit premiérů Visegrádské skupiny za účasti německé kancléřky Angely Merkelové. Jedním z hlavních témat byla reforma EU.

pondělí 22. 8. 2016

 • Na Úřadu vlády ČR se uskutečnilo druhé setkání Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU.

čtvrtek 14. 7. 2016

středa 13. 7. 2016

 • Komentář předsedy vlády k jmenování Theresy Mayové premiérkou Velké Británie: „Gratuluji paní Therese Mayové, která se dnes stala novou premiérkou Velké Británie. Česká vláda vítá, že se tímto krokem zkrátilo období vládní nejistoty, které trvalo od výsledku britského referenda o setrvání Velké Británie v EU,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.
 • Britský premiér David Cameron odstoupil ze své funkce, kterou převzala dosavadní ministryně vnitra Theresa Mayová.

​čtvrtek 30. 6. 2016

středa 29. 6. 2016

 • Pokračování jednání Evropské rady.

úterý 28. 6. 2016

 • Dopoledne se sešel Evropský parlament na mimořádné schůzi a po rozpravě přijal usnesení připravené pátečním jednáním svého předsednictva.
 • Proběhly schůzky premiéra Bohuslava Sobotky s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem, s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a s předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem jménem V4 k výsledkům referenda.
 • Pokračovala paralelní bilaterální jednání mezi členskými státy navzájem a s evropskými institucemi.
 • Proběhla tradiční setkání evropských politických stran před konáním Evropské rady.
 • Uskutečnilo se setkání V4 na úrovni premiérů. V návaznosti na výsledky referenda proběhla diskuse ve formátu EU-27, který politicky, byť nikoli právně, zahájí přípravy odchodu Velké Británie z EU.
 • Společné prohlášení předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny: Důvěryhodná a akceschopná Unie: Země Visegrádské skupiny vyjadřují hluboké politování nad rozhodnutím Velké Británie nesetrvat členem Evropské unie. Toto suverénní rozhodnutí však respektujeme. Evropská unie bude dále pokračovat ve formátu 27 států.

pondělí 27. června 2016

 • Premiér Sobotka inicioval na jednání vlády ČR zřízení pracovní skupiny pro otázky brexitu a budoucnosti EU„Odchodem Velké Británie nastává změna, na kterou musí být Česká republika připravena. Proto dnes vláda ustavila na můj návrh pracovní skupinu, jejímž cílem bude připravit pozici České republiky pro nadcházející vyjednávání s Velkou Británií o vystoupení z EU. ČR musí hájit své národní zájmy, jedním z našich důležitých cílů bude snaha udržet rovnocenné podmínky na britském pracovním trhu pro české občany, tedy takové, jaké využívají Britové v Česku. Pracovní skupina by měla zároveň definovat priority ČR pro budoucí podobu EU, včetně návrhů nutných reforem, kterými musí Unie projít,“ uvedl ke zřízení pracovní skupiny premiér Bohuslav Sobotka.
 • Vláda schválila mandát pro premiéra na jednání Evropské rady: Na okraj zasedání Evropské rady se premiér Sobotka ve středu setká také s jejím předsedou Donaldem Tuskem. Dominantním tématem jednání budou výsledky referenda o setrvání Velké Británie v Evropské unii a další evropské otázky.
 • Budou probíhat paralelní bilaterální jednání mezi členskými státy navzájem a s evropskými institucemi.

neděle 26. června 2016

 • Donald Tusk svolal na 14.30 setkání šerpů (poradců premiérů pro EU/státních tajemníků pro evropské záležitosti), kteří mají za úkol obsahově připravit jednání Evropské rady na téma odchodu Velké Británie z EU. Za Českou republiku se setkání účastnil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

pátek 24. června 2016

 • Komentář předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky k rozhodnutí Velké Británie„Vládu Velké Británie teď čeká nelehký úkol požádat o vystoupení z Evropské unie. Oznámením rozhodnutí odejít se nastartuje nejméně dvouleté vyjednávací období o tom, jak budou vypadat naše vzájemné vztahy v budoucnu. Britové budou mít určitě menší vliv na to, co se v Evropě děje a jejich země bude celkově slabší a méně důležitá. O odchodu z EU bychom se s Brity měli domluvit rychle a racionálně. Velké starosti čekají Velkou Británii – v nejbližších letech se opět rozhoří zápas o udržení Skotska a Velká Británie bude muset řešit i nové nastavení ekonomických vztahů se svým největším partnerem,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka k rozhodnutí Velké Británie. 
 • Politické a ekonomické dopady britského referenda
 • Harmonogram kroků v návaznosti na referendum ve Velké Británii: Diskuze se povedou nejen ohledně rozhodnutí Velké Británie odejít z EU, ale i o budoucnosti evropské integrace jako takové a jejím dalším směřování. 
 • Sešlo se předsednictvo Evropského parlamentu, připravilo návrh rezoluce reagující na brexit a naplánovalo průběh mimořádného pléna Evropského parlamentu 28. 6.
 • Bezprostředně poté se sešla institucionální čtyřka EU: Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Martin Schulz a Mark Rutte a sladili meziinstitucionální postup.
 • Páteční Rada pro obecné záležitosti byla posunuta do odpoledních hodin, předcházela jí koordinační schůzka V4 na úrovni státních tajemníků pro evropské záležitosti/ministrů zahraničních věcí, následoval oběd ministrů pro evropské záležitosti, kde předsednictví a Komise podali informaci o dopoledních schůzkách a kde došlo k první názorové výměně ve formátu EU-28.
 • Na okraj Rady pro obecné záležitosti proběhla v Lucemburku další schůzka evropských ministrů šesti zakládajících členů.

čtvrtek 23. června 2016

 • Hlasování o setrvání Velké Británie v Evropské unii probíhalo ve čtvrtek 23. června 2016 od 8.00 do 22.00 (GMT+1). Výsledek referenda je 52 % pro vystoupení, 48 % pro setrvání. Účastnilo se 72 % registrovaných voličů.
 • Komentář předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky k situaci před konáním referenda ve Velké Británii„Velkou Británii a její občany dnes čeká historické hlasování o budoucnosti země. Referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii je důležitým momentem evropské historie. Je to vůbec poprvé, kdy obyvatelé členské země hlasují o tom, zda zůstat v Evropské unii, nebo z EU odejít,“ uvedl Bohuslav Sobotka před konáním referenda ve Velké Británii.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie