Brexit

9. 8. 2018 11:48

Budoucí vztah mezi Velkou Británií a EU - dokumenty

Jak bude nastaven vztah mezi Velkou Británií a zbytkem Evropy po brexitu?

Budoucí vztah mezi UK a EU bude definován smluvním ujednáním mezi oběma stranami. Dohodu o budoucích vztazích mezi EU a UK lze přitom uzavřít až poté, co se UK stane třetí zemí. Článek 50 SEU však vyžaduje, aby v podmínkách vystoupení bylo přihlédnuto k rámci budoucích vztahů UK s EU, jehož pojetí by mělo být vymezeno ve druhé fázi jednání podle článku 50. Tento aspekt bude realizován formou politické deklarace o rámci budoucích vztahů, které by měla na podzim roku 2018 doprovázet sjednány text dohody o vystoupení. V této souvislosti byly v březnu 2018 přijaty pokyny pro rámec budoucích vztahů. UK rovněž v červenci 2018 vydalo svoji vizi budoucího vztahu.

  • Pokyny Evropské rady (čl. 50) týkající se rámce pro budoucí vztahy mezi EU a UK ze dne23. března 2018 - http://www.consilium.europa.eu/media/33495/23-euco-art50-guidelines-cs.pdf
  • Návrh UK o rámci budoucích vztahů (tzv. bílá kniha) - https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter