Brexit

9. 8. 2018 11:48

Vystoupení Velké Británie z EU

Jak procesně a legislativně probíhá vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

Pro samotné zahájení jednání bylo nejprve nutné přijmout mandát zmocňující Evropskou komisi jednat. Roli mandátu plní dvojice dokumentů – pokyny Evropské rady (které byly schváleny Evropskou radou ve formátu EU27 dne 29. dubna 2017)[1] a vyjednávací směrnice schválené Radou pro obecné záležitosti (dle čl. 50 SEU) dne 22. května 2017[2], které byly dále doplněny dne 29. ledna 2018

V současnosti již existuje návrh právního textu tzv. dohody o vystoupení. Politická shoda panuje na cca 80 % textu. Nadále však zbývá dosáhnout shody nad klíčovými otázkami, jako je například governance (správa) celé dohody. Nadále platí, že dokud není dosažena celistvá dohoda, není definitivní shoda ani nad žádnou z částí.

  • Návrh dohody o vystoupení UK z EU z března 2018  - https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en
  • Společné prohlášení o dosaženém pokroku ve vyjednávání z června 2018 -  https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-statement-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en

 


[1] Online dostupné zde: http://www.consilium.europa.eu/media/21745/29-euco-art50-guidelines-cs.pdf

[2] Online dostupné zde: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/cs/pdf

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter