Dokumenty

24. 11. 2014 11:58

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014

Kabinet na svém jednání dne 24. listopadu 2014 schválil Zprávu o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014.

Zpráva představuje pravidelný podzimní odečet plnění Národního programu reforem ČR. Obsahuje informace o stavu implementace opatření v reakci na doporučení Rady pro rok 2014 a také informace o plnění opatření obsažených v Národním programu reforem ČR 2014.

V reakci na doporučení Rady pro rok 2014 vláda realizuje či připravuje řadu opatření. S částí doporučení k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí požadující zrychlování navyšování zákonem stanoveného věku pro odchod do důchodu se však vláda ČR neztotožnila, a proto v této souvislosti nejsou navrhována žádná opatření.

Pokrok České republiky v plnění reformních opatření bude diskutován počátkem prosince také s Evropskou komisí v rámci bilaterálních konzultací a zaměří se na plnění vybraných doporučení Rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter