Koordinace evropských politik

Za koordinaci evropských politik v České republice je zodpovědný Úřad vlády ČR. V jeho rámci se koordinační činností zabývá Sekce pro evropské záležitosti, konkrétně Odbor koordinace evropských politik (OKE). Úkolem OKE je udržovat celkový přehled o všech evropských politikách, propojovat jednotlivé politiky na centrální úrovni, zajišťovat konzistentnost vystupování zástupců České republiky na evropské úrovni, zastřešovat meziresortní spolupráci, zajišťovat činnost Výboru pro EU a zprostředkovávat kompromis mezi dotčenými úřady.