Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

6. 5. 2013 13:14

Národní fórum o budoucnosti EU

Národní fórum o budoucnosti Evropské unie - logo

Co je národní fórum o budoucnosti Evropské unie?

Národní fórum o budoucnosti Evropské unie představuje zastřešující název série konferencí a expertních kulatých stolů pořádaných Úřadem vlády ČR k tematickým okruhům souvisejícím s aktuálním vývojem evropské integrace. K nim náleží jak problematika demokratické legitimizace unijního rozhodovacího procesu a podoby evropských institucí, tak otázky dalšího vývoje vnitřního trhu a hospodářské a měnové unie.

Národní fórum o budoucnosti Evropské unie navazuje na stejnojmenný projekt, realizovaný před deseti lety v souvislosti s debatami probíhajícími na půdě Konventu o budoucnosti Evropy. V současnosti je tematicky spojen s diskusí o reformě hospodářské a měnové unie, která probíhá na půdě Evropské rady, a s prioritami Evropského roku občanů. Na konference a kulaté stoly jsou zváni zástupci politické reprezentace, státní správy, územní a zájmové samosprávy, akademické sféry, think-tanků a dalších institucí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter