Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 1. 2013 10:57

Náměstek státního tajemníka Ing. Martin Tlapa, MBA

Martin Tlapa byl 1. listopadu 2012 jmenován předsedou vlády České republiky do funkce náměstka státního tajemníka pro evropské záležitosti.

Náměstek Tlapa zastupuje státního tajemníka pro evropské záležitosti. Ve své činnosti se dále zaměřuje především na oblast vnitřního trhu a problematiku růstu a konkurenceschopnosti Evropské unie. Do jeho gesce rovněž spadá příprava Národního programu reforem České republiky.

Životopis

Vzdělání

1981 - 1984: Střední ekonomická škola, Praha 10, obor zahraniční obchod
1985 - 1989: Vysoká škola ekonomická, Fakulta obchodní, Praha, diplomová práce: Vazbové obchody s NSZ ve státním podniku IMEX
1999 - 2002: Sheffield Hallam University, ČVUT, Master of Business Administration (MBA), zvláštní ocenění za studijní výsledky

Zaměstnání

1989 - 1991: Výzkumný ústav vnějších ekonomických vztahů, odborný pracovník
1991 - 1992: Federální ministerstvo zahraničního obchodu, odbor OECD, teritoriální specialista
1992 - 1996: Velvyslanectví České republiky v Kanadě, tajemník pro obchodní a ekonomické záležitosti, v letech 1993-1996 Ministerstvo zahraničních věcí
1996 - 2004: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, náměstek generální ředitelky, výkonný ředitel, v letech 2000-2004 generální ředitel
2004 - 2012: Ministerstvo průmyslu a obchodu, náměstek ministra a ředitel sekce Evropské unie a konkurenceschopnosti, agenda mnohostranné a společné obchodní politiky, vnitřního trhu EU, komunitární a mezinárodní právo, mezinárodní konkurenceschopnost

Odborné aktivity a ocenění

2002 - 2003: vyhlášen Manažerem odvětví za služby pro podnikatele, Cena České manažerské asociace, Svazu průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
2004 - 2009: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu v dozorčích či řídicích radách EGAP, ČEB, ČSA, CzechTrade. V roce 2007 působil ve vládou jmenovaném týmu pro vyjednávání Národního strategického rámce
2005 - 2012: zástupce České republiky ve Výboru EU pro obchodní politiku a investice, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ve Výboru pro EU na pracovní úrovni, vedoucí delegace ČR na ministerských konferencích Světové obchodní organizace (WTO)a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Od 2012: přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, člen vědeckých rad Vysoké školy ekonomické a programu MBA na Sheffield Hallam University a ČVUT publikuje a přednáší k tématům mezinárodního obchodu, exportu, konkurenceschopnosti, řízení a Evropské unie.
vedoucí týmu pro přípravu vládou přijatých materiálů Exportní strategie ČR 2006 - 2010 a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti do roku 2020

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter