Aktuality

3. 12. 2021 19:18

4. Newsletter Kompas CZ PRES

Přinášíme vám čtvrté číslo newsletteru „Kompas CZ PRES: Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU“, ve kterém Sekce pro evropské záležitosti pravidelně informuje o aktuálním dění v oblasti příprav historicky druhého českého předsednictví v Radě EU.

Ve čtvrtém vydání newsletteru se dočtete o velkém pokroku v obsahových přípravách CZ PRES, formování předsednického webu či pokračujících jednáních k zajištění host-broadcastingu a protokolárních darech z křišťálového skla od sklárny RÜCKL CRYSTAL a.s. Dále také o školeních poskytovaných Generálním sekretariátem Rady a Evropským parlamentem, nebo jednáních se stakeholdry a dalších důležitých informacích.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie