Aktuality

9. 4. 2021 17:11

Aktuality CZPRES

I. Obsah

 • V rovině programové došlo k navržení a schválení mechanismu a harmonogramu příprav programových dokumentů pro české předsednictví.
 • Dne 21. září 2020 vláda schválila dokument s názvem Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU, který stanovuje základní rámec témat, jež jsou během předsednictví očekávána jako stěžejní.
 • Výsledná podoba dokumentu s názvem „Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU" je výsledkem vstupů resortů a několika kol připomínkového řízení, která probíhala od podzimu 2019.
 • Výše zmíněný dokument byl také předložen k připomínkám členům pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro EU, Asociaci krajů a Svazu měst a obcí, a byl projednán jak ve Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR, tak ve Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. V červnu 2020 došlo k jeho předložení k veřejné konzultaci.
 • Neformální diskuze se zástupci předsednických týmů z Francie a Švédska byly zahájeny v prosinci 2019. V současné době některé resorty jednají se svými protějšky v rámci tria, zjišťují pozice a možné klíčové agendy.
 • Resorty zároveň rovněž připravily návrh způsobu zapojení externích, relevantních partnerů pro konzultaci sektorové agendy a vznikajících priorit. 
 • Úřad vlády zahájil v září 2020 ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy mapování sektorových agend v rámci jednotlivých formací Rady.
 • Do konce měsíce března bude k dispozici konsolidovaná verze více než dvousetstránkového dokumentu k sektorovým prioritám. Ten poslouží jako vstup do přípravy programu tria předsednictví.
 • Jednání k formálnímu zahájení prací na dokumentu k sektorovým prioritám je na úrovni státních tajemníků/ministrů pro evropské záležitosti tria plánováno na duben.
 • Dokument k mapování sektorových agend bude po odsouhlasení v rámci Výboru pro EU na pracovní úrovni rovněž projednán s partnery.

 

II. Organizace

 • Koordinace organizačně-logických příprav probíhá pravidelně v rámci Centrální organizační skupiny, která se od začátku roku 2021 schází jednou měsíčně a jíž se účastní zástupci resortů a dalších orgánů státní správy a institucí.
 • Probíhá intenzivní příprava akcí, které se uskuteční na území ČR během předsednictví, a s tím souvisejících veřejných zakázek na konferenční prostory, catering, ubytování, tlumočení, dopravu a další, včetně bezpečnostního zajištění akcí.
 • V prosinci 2020 byl připraven předběžný kalendář akcí, jež se uskuteční v centrálních konferenčních prostorech během předsednictví. Jedná se o první návrh, který bude dále upřesňován. V další fázi budou do kalendáře doplněny akce, které se budou konat mimo centrální konferenční prostory.
 • Vedle toho byla zahájena také příprava kalendáře formálních jednání a akcí, které se uskuteční v Bruselu. Výchozím bodem pro přípravu kalendáře jsou termíny Evropské rady pro příští rok, které měly být známy později na jaře 2021.
 • V průběhu roku 2020 probíhala příprava jednotlivých oficiálních doprovodných akcí, tedy zahajovací a zakončovací akce v Praze a v Bruselu.

 

III. Komunikace

 • V říjnu 2019 byla vládou schválena Koncepce komunikace předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a základním koordinačním orgánem byla ustavena Strategická komunikační skupina. Ta zasedne na konci měsíce března a dále bude v roce 2021 akcelerovat svou činnost.
 • V průběhu roku 2020 proběhlo několik veřejných konzultací s odbornou i širokou veřejností o návrzích motta předsednictví. Na jejich základě byl vytvořen užší seznam návrhů, přičemž ke konečnému výběru by mělo dojít v průběhu roku 2021. Centrální koordinátor rovněž zajistí i logo a vizuální styl předsednictví.
 • S ohledem na snahu co nejefektivněji čerpat rozpočtové prostředky i možnost využít zkušenosti jiných předsednických zemí bylo přijato rozhodnutí o využití jednotné architektury webových stránek, kterou zajišťuje Generální sekretariát Rady. Zároveň Úřad vlády zajistil doménu www.eu2022.cz. Příslušná webová stránka bude oficiálně spuštěna dle zvyklostí krátce před začátkem předsednictví.
 • V únoru 2021 byl zahájen proces udělování záštit pro akce, které se budou konat v období českého předsednictví Rady, tedy mezi 1. červencem a 31. prosincem 2022. Pro udělování záštit nad akcemi pořádanými třetími subjekty byl vytvořen speciální postup udělování a přijata příslušná směrnice vedoucího Úřadu vlády. Pořadatelé těchto akcí mohou požádat o udělení záštity a zahrnutí své akce do oficiálního kalendáře doprovodných akcí předsednictví. O záštity je již možné žádat prostřednictvím webu Euroskop.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie