Aktuality

5. 11. 2021 13:52

Informace předsedy vlády pro členy vlády o aktuálním stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022

V kontextu projednávání balíku dokumentů k přípravě českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 (CZ PRES) vládou dne 5. listopadu 2021 seznámil předseda vlády ministry s informací o aktuálním stavu příprav CZ PRES.

Jejím cílem je shrnout hlavní kroky a vyhodnotit přípravu státní správy na výkon funkce CZ PRES za období od srpna 2021 ve všech klíčových rovinách.

Navazuje na Zprávu o naplňování úkolů spojených s předsednictví ČR v Radě EU za rok 2020 a první polovinu roku 2021, která byla schválena usnesením vlády č. 721/2021 ze dne 23. srpna 2021.

Informace je členěna na osm částí:

  1. Rámec příprav: 10 schválených vládních koncepčních materiálů
  2. Nastavené koordinační mechanismy příprav
  3. Navýšený celkový rozpočet
  4. Posílené personální zajištění a vzdělávání
  5. Pokročilá obsahová příprava
  6. Aktualizací akcí a jednání
  7. Logistika
  8. Komunikace a kultura

Přílohou je přehled alokovaného rozpočtu na CZ PRES, a to v souladu s usneseními vlády č. 729/2019 a 721/2021.

V dokumentu jsou zachycena všechna hlavní témata spjatá s přípravou CZ PRES, v kterých je zhodnocena dosavadní příprava CZ PRES.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie