Aktuality

9. 12. 2021 15:36

Neformální zasedání Rady EU během českého předsednictví EU se uskuteční v Kongresovém centru Praha

Kongresové centrum Praha a.s. (KCP) bude místem konání neformálních zasedání Rad EU. Těch se v České republice během českého předsednictví EU uskuteční čtrnáct. Dodavatel byl vybrán s ohledem na zajištění bezpečnostních aspektů zasedání i zkušenosti s pořádáním vrcholných politických akcí.

Úřad vlády ČR, jakožto centrální koordinátor příprav a výkonu nadcházejícího českého předsednictví EU, uzavřel po několikaměsíčním vyjednávání ve středu dne 8. prosince 2021 nájemní smlouvu týkající se pronájmu prostor pro neformální zasedání Rady EU.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to vždy na konkrétní termín konání jednotlivých neformálních ministerských zasedání. Úřad vlády ČR aktuálně počítá s tím, že se všech čtrnáct neformálních Rad uskuteční od července do října 2022, a to v souladu s kalendářem sdíleným s unijními partnery. Součástí smlouvy je vedle samotného pronájmu i zajištění nezbytných služeb, které s pronájmem souvisejí – jako například obstarání technického vybavení spojeného s bezpečností budovy.

KCP má s pořádáním velkých mezinárodních setkání na vysoké úrovni bohaté zkušenosti. V roce 2000 v něm proběhlo například jednání Mezinárodního měnového fondu, o dva roky později pak summit NATO. KCP bylo také zapojeno do českého předsednictví v roce 2009, během kterého se v něm konaly vrcholné akce. Vhodnost vybraného objektu byla předmětem několikaměsíčních konzultací napříč českou státní správou, a je výsledkem konsenzu subjektů zapojených do příprav a výkonu českého předsednictví včetně bezpečnostních složek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie