Aktuality

8. 11. 2021 9:45

Povědomí o předsednictví se za poslední měsíce zvýšilo dvojnásobně, tvrdí poslední průzkum STEM

Úřad vlády ČR si nechal zpracovat koncem srpna 2021 průzkum veřejného mínění s cílem získat odborně podložený náhled do aktuálního stavu povědomí a nálad české veřejnosti v kontextu blížícího se českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) a dlouhodobého informování o evropských záležitostech.

Otázky, které byly součástí průzkumu neziskového ústavu STEM, se zaměřovaly jak na všeobecný přehled o CZ PRES, tak na konkrétní témata spojená s evropskou politikou a členstvím ČR v EU. Průzkum přinesl tři hlavní poznatky:

  • Povědomí o nadcházejícím předsednictví se výrazně zvyšuje a za pět měsíců se podíl občanů, kteří jsou si vědomi konání CZ PRES, zdvojnásobil (z 19 % na 38 %).
  • Česká veřejnost pokládá za prioritu otázky prosperity a bezpečnosti.
  • Problematiku rozšiřování EU o země jihovýchodní Evropy lidé nepovažují za důležitou a nemyslí si, že by se jí měla EU v nejbližších letech věnovat.

Úřad vlády ČR zapojuje odbornou veřejnost do konzultací (nejen) o přípravách CZ PRES prostřednictvím různých platforem – například organizací kulatých stolů nebo přímou participací na zasedání Národního konventu o EU. Doporučení ze všech výstupů jsou následně zapracována a zohledňována v rámci dalších aktivit a přípravy CZ PRES.

Kompletní výzkum ústavu STEM stejně jako i oficiální tiskovou zprávu naleznete  v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie