Aktuality

2. 8. 2022 8:44

Pro Čechy je prioritou energetická bezpečnost, podporu má také snaha o zvyšování odolnosti demokratických institucí, tvrdí poslední průzkum STEM

Úřad vlády ČR obdržel výsledky dalšího průzkumu veřejného mínění od ústavu empirických výzkumů STEM, který navázal na předchozí průzkumy ze zimy letošního roku a léta minulého roku. Cílem bylo získat odborně podložený náhled do stavu povědomí a nálad veřejnosti v kontextu českého předsednictví v Radě EU a dlouhodobé informovanosti o evropských záležitostech.

Otázky, které byly součástí průzkumu, se zaměřovaly jak na obecné povědomí o českém předsednictví a hodnocení připravenosti na něj, tak na konkrétní témata spojená s evropskou politikou, členstvím ČR v EU a budoucím směřováním ČR na poli mezinárodní politiky v globálním kontextu.

Průzkum ukázal, že z pěti priorit českého předsednictví nejvíce dominuje téma energetické bezpečnosti, které by mělo být unijní prioritou dle 82 % obyvatelů České republiky starších 18 let. Konkrétně je pro českou společnost zásadní, aby se v rámci předsednictví řešily sociální dopady energetické krize.

Ve společnosti rezonuje i téma strategické odolnosti evropské ekonomiky v podobě snah o snižování závislosti na několika málo dodavatelích součástek či surovin. Velmi vysoko se umisťuje také dohled nad dodržováním demokratických pravidel v jednotlivých zemích Unie. Poválečná obnova Ukrajiny a její začlenění do evropské sedmadvacítky naopak v očích Čechů předsednickou prioritou být nemusí.

Reprezentativní průzkum české populace proběhl od 20. do 30. května 2022 a zúčastnilo se ho 1021 obyvatel ČR starších 18 let. Zjištění tedy odráží postoj české veřejnosti před samotným začátkem českého předsednictví v Radě EU.

Více informací si můžete přečíst zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie