Aktuality

4. 10. 2021 17:54

Státní tajemnice pro EU Milena Hrdinková dnes jednala se zástupci politických stran o programu CZ PRES

Dne 4. října 2021 státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková na Úřadu vlády ČR přivítala zástupce parlamentních stran k otevřené diskuzi a výměně názorů o zaměření programových priorit a směřování přípravy pracovního programu předsednictví ČR v Radě EU.

Kulatý stůl, na který byli státní tajemnicí pozváni představitelé všech parlamentních stran, byl uspořádán v návaznosti na právě ukončenou aktualizaci obsahových dokumentů Východiska k prioritám předsednictví v Radě EU a Mapování sektorových agend. Aktualizace proběhla záměrně před volbami do Poslanecké sněmovny, aby byly nezávisle na povolebním vývoji zohledněny v mezičase vydané legislativní návrhy Evropské komise, a bylo možné s nimi pracovat v nadcházejícím období.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci všech parlamentních stran za účelem diskutovat o dosavadní obsahové přípravě českého předsednictví a budoucím směřování programových priorit. „Nechceme být uzavření. Naopak je mnoho úhlů pohledu a všechny musíme zohlednit, chceme-li odvést co nejlepší práci. K tomu ale potřebujeme dlouhodobou, širokou a intenzivní diskuzi,“ zahájila kulatý stůl státní tajemnice.

Diskuze ukázala, že napřič politickou reprezentací existuje konsensus nad tématy, které momentálně dominují přípravě programu CZ PRES, zároveň byl ale vyjádřen zájem o větší důraz na specifická témata, kterými jsou například politika soudržnosti či energetická bezpečnost. Političtí představitelé ale obecně ocenili silný úřednický aparát, který zajišťuje hladký průběh příprav českého předsednictví nezávisle na politickém vývoji, a projevili zájem na intenzivnější spolupráci, nejen formou obdobných neformálních diskuzí, ale i na úrovni Výboru pro EU.

Ze strany státní tajemnice byl zájem o pokračování v podobných diskuzích velmi vítán a intenzita a četnost konání podobných diskusních a informativních akcí v gesci Úřadu vlády bude v budoucnu stoupat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie