Aktuality

6. 9. 2021 14:54

Úřad vlády podepsal smlouvu se Správou Pražského hradu v souvislosti s konáním summitu hlav států a předsedů vlád během českého předsednictví

Summit hlav států a předsedů vlád členských zemí EU, případně rovněž vrcholných představitelů třetích zemí, proběhne na podzim roku 2022. Konkrétní téma a datum konání summitu je v jednání, nicméně intenzivní přípravy k jeho organizaci, průběžné konzultace a návštěvy prostor Hradu mohou nyní začít.

Smlouva se Správou Pražského hradu byla podepsána 1. září 2021. Správa Pražského hradu poskytne prostory pro konání neformálního summitu hlav států a předsedů vlád členských zemí EU, kterého se možná budou účastnit i zástupci vlád států mimo Evropskou unii. Summit proběhne na podzim příštího roku a konkrétní termín bude stanoven po konzultaci s kabinetem předsedy Evropské rady. Téma summitu bude upřesněno v návaznosti na definici národních politických priorit.

Během summitu se čekává účast až tisíce novinářů a zástupců nejen českých, ale i zahraničních médií. Všichni delegáti společně s novináři využijí vybrané prostory Pražského hradu. Další organizační aspekty summitu, kterými jsou například catering či technické zajištění, budou soutěženy na základě samostatných výběrových řízení již během tohoto roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie