Aktuality

12. 5. 2022 17:09

Vláda byla informována o průběžném směřování příprav národního programu a priorit předsednictví ČR v Radě EU

Ministr pro evropské záležitosti v souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 předložil vládě dne 11. května pro informaci materiál „Hlavní směry politických priorit předsednictví ČR v Radě EU“, který má za cíl stanovit zastřešující tematické oblasti, které budou pro ČR během předsednictví prioritní.

Materiál byl předložen dle harmonogramu Příprava obsahové stránky předsednictví ČR v Radě EU ze srpna 2020. Cílem je informovat vládu o průběžném směřování příprav národního programu a priorit z hlediska témat, na které se bude chtít ČR zaměřit na politické úrovni.

Dokument vychází z dosavadní obsahové přípravy předsednictví, reflektuje programové prohlášení vlády a aktuální geopolitickou situaci. Současně byl zasazen do rámce osmnáctiměsíčního programu předsednického tria - Francie, ČR a Švédska, a pracovního programu Evropské komise.

Předkládaný materiál definuje následujících pět zastřešujících tematických oblastí, na jejichž základě budou postaveny konkrétní politické priority předsednictví:

  • Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  • Energetická bezpečnost
  • Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnosti kybernetického prostoru
  • Strategická odolnost evropské ekonomiky
  • Odolnost demokratických institucí

Vládě předložený materiál není finální verzí textu národního programu a priorit. Dokument bude dále podléhat revizím na nejvyšší politické úrovni, přičemž zohlední nejnovější vývoj v projednávání agend za francouzského předsednictví a vývoj geopolitické situace. Ke schválení na úrovni vlády by mělo dojít nejpozději dne 15. června 2022.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie