Aktuality

5. 11. 2021 11:05

Vláda projednala pět dokumentů k přípravě českého předsednictví

Vláda Andreje Babiše projednala v pátek 5. listopadu 2021 pět dokumentů připravujících Českou republiku na předsednictví v Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2022. Jedná se o dokumenty upravující přípravu z hlediska obsahového, komunikačního i logistického.

Prvním schváleným materiálem byla aktualizace dvou dokumentů k přípravě obsahové stránky CZ PRES - Sektorových agend předsednictví ČR v Radě EU a Mapování sektorových agend v rámci příprav CZ PRES 2022. Oba dokumenty, jejichž první ucelená verze byla na vládní úrovni schválena 31. května letošního roku, navazují na dříve schválená Východiska k prioritám českého předsednictví v Radě EU. V posledních dvou měsících probíhala aktualizace obou textů tak, aby byly zohledněny v mezičase vydané návrhy Evropské komise a pracovní program Evropské komise na rok 2022. Oproti první květnové verzi došlo k aktualizacím některých agend s ohledem na postup jednání během portugalského a právě probíhajícího slovinského předsednictví, změny v dokumentech tak odrážejí kontinuální vývoj evropské agendy.

Druhý schválený dokument, Regulace (ne)finančního partnerství v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022, byl připraven v reakci na narůstající zájem soukromého sektoru (ne)finančně participovat na přípravách blížícího se předsednictví. Bylo proto nutno přístup k (ne)finančnímu partnerství harmonizovat napříč celou státní správou. Dokument stanovuje férový a jednotný regulační mechanismus, který umožní propagaci úspěšných společností, přispěje k nastartování post-covidového oživení ekonomiky, a sníží finanční zatížení státního rozpočtu.

Další schválený materiál, Zajištění propagačních předmětů a protokolárních darů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022, představuje propagační předměty a protokolární dary, které budou spojeny s výkonem CZ PRES. Vychází ze základního rámce pro zajištění propagačních předmětů a protokolárních darů, který byl stanoven Koncepcí komunikace CZ PRES schválené vládou 14. října 2019.

Kabinet vzal na vědomí také dva dokumenty týkající se logistiky a organizace předsednictví. První z nich řeší zajištění konferenčních prostor pro konání čtrnácti neformálních ministerských Rad EU, které se uskuteční během CZ PRES na území hlavního města Prahy. Konat se budou v Kongresovém centru Praha, které se z hlediska zajištění bezpečnosti a dopravní obslužnosti osvědčilo již během prvního českého předsednictví v roce 2009. Druhý dokument pojednává o zajištění tlumočení akcí na nejvyšší politické úrovni konaných během CZ PRES na území ČR tlumočnickou službou Evropské komise – DG SCIC. Konkrétně jde o premiérský summit a zmíněných 14 neformálních ministerských Rad

Přípravě a schválení materiálů předcházely měsíce intenzivních jednání Úřadu vlády ČR, jakožto centrálního koordinátora, s ústředními orgány české státní správy. Nalezení konsenzuálního stanoviska a schválení těchto dokumentů bylo klíčové pro další postup a navazující aktivity – například vyhlašování veřejných zakázek, či jiným přípravným úkonům CZ PRES, které podléhají pevným zákonným lhůtám.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie