Aktuality

27. 10. 2022 12:32

Vládní Výbor pro EU schválil naplňování priorit českého předsednictví v Radě EU

Energetika a ruská agrese vůči Ukrajině. To jsou dvě hlavní oblasti, které udávaly ráz první poloviny českého předsednictví. Jedná se zároveň o první dva pilíře priorit CZ PRES, které se daří úspěšně realizovat. Naplňování priorit předsednictví má za cíl zhodnotit dokument, který schválil Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni.

Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni dne 27. října 2022 schválil materiál, který se zabývá naplňováním priorit českého předsednictví v Radě EU. Ty byly rozhodnutím vlády ČR rozděleny do pěti hlavních pilířů, nad jejichž rámec byly vypracovány ještě sektorové priority, tedy priority v jednotlivých oblastech, kterými se Rada EU aktivně zabývá.

Schválený dokument poskytuje ucelený pohled na pokrok, kterého bylo dosaženo v jednotlivých agendách a formacích Rady EU v první polovině českého předsednictví. Jeho součástí je také příloha, která přehledně rozpracovává stav projednávání jednotlivých klíčových legislativních návrhů, které se v příslušných konfiguracích Rady řeší.

V dosavadním průběhu českého předsednictví dominovaly otázky spojené s ruskou agresí vůči Ukrajině, kdy byly například schváleny další sankční balíčky vůči Rusku, a také energetické záležitosti, kdy ministři pro energetiku přijali společná evropská opatření k posílení připravenosti na nadcházející zimu a zmírnění dopadů vysokých cen energií.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie