Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

13. 2. 2008 13:50

Organizační příprava

Výkon předsednictví klade mimořádné nároky na celou státní správu předsedající země. Proto se i ČR musela na tento úkol důkladně připravit, a to nejen z hlediska vhodné volby svých priorit, ale i po stránce organizační. Organizaci českého předsednictví měl v Útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti na starosti Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU.

Vlastní příprava zajištění předsednictví je zpravidla zahajována přibližně dva roky před výkonem předsednictví, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak i na unijní úrovni formou spolupráce a výměny informací a zkušeností s předchozími předsednickými zeměmi a s Generálním sekretariátem Rady EU.

  • Organizace a technické zajištění

Pro předsednictví bylo nutné zabezpečit důkladné personální, logistické i bezpečnostní zajištění a kvalitní komunikaci a koordinaci před i po dobu jeho průběhu.V rámci příprav byli školeni státní úředníci a diplomaté, kteří tvořili jádro týmu pro bezproblémový průběh předsednictví v ČR. Komplexně bylo vyškoleno cca 350 úředníků. Bylo nezbytné, aby tito úředníci měli dostatečné znalosti o EU, znali její fungování a byli schopni aktivně komunikovat v cizích jazycích (zejména v angličtině a francouzštině).

  • Finanční zajištění

Vláda ČR na konci června 2007 schválila finanční a personální zajištění českého předsednictví. Rozpočet předsednictví pro rok 2008 činí 700 milionu korun a 1 mld. korun pro rok 2009.

Více informací o předsednictví naleznete na stránkách portálu Euroskop.cz v rubrice věnované předsednictví v Radě EU.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter